پارس دیتا

چرا تبلیغات اینترنتی

آنچه که شما را در یافتن این مسیر یاری میکند استفاده از پتانسیلی است که هم اکنون در دنیای فروش های الکترونیکی و یا تبلیغات اینترنتی وجود دارد.
استفاده از روش های سنتی تبلیغات، علاوه بر داشتن مزیتهای مربوط به خود دیگر آنچنان پاسخگوی جستجوها و کاوش های مشتریان نیست، رقبای شما مسیر بهتری را برای شناساندن خود انتخاب نموده اند: تبلیغات اینترنتی.

کاربران اینترنتی به دو دسته تقسیم میشوند:


  • - کاربرانی که به دنبال آدرس خاصی به اینترنت متصل می شوند .
  • - کاربرانی که به دنبال آدرس خاصی نیستند و بر اساس جستجوهای خود به دنبال محتوی مدنظرشان هستند.

کاربرانی که آشنایی کافی برای دسترسی به محتوی خود ندارند، معمولا بر اساس جستجوهای اینترنتی به نتایج مطلوب خود دست میابند. اینجاست که تاثیر تبلیغات اینترنتی برای شما نمایان می گردد. در شرایطی که به دنبال نتایج جستجو شده کاربران نامی از محصول شما و یا فعالیتهای سازمان و یا شرکت شما میبینند، شما یک قدم از رقبای خود جلوتر بوده اید.

در همین راستا استفاده از بنرهای تبلیغاتی در صفحاتی که میزان بازدید بالایی دارند، به شما در تبلیغ محصول و یا شرکت شما یاری میدهد. درنتیجه بنرهای تبلیغاتی که امکان لینک شدن به سایت شما را دارد و تعداد کلیکی که روی این بنرها صورت میگیرد، می تواند یاری بخش شما در شناسایی میزان موفقیت تبلیغات شما باشد.

تبلیغات اینترنتی مدیران سایتها را مجاب خواهد کرد تا محتویات ارزشمندتری را روی سایت خود فراهم کنند و حساسیت های بیشتری در زمینه به روز بودن و پویایی صفحات داشته باشند. در نتیجه هر روزه به تعداد سایتهای معتبر و تخصصی تر افزوده می شود و این خود بر تلاش مدیران سایتها بر ایجاد سایتهایی با محتوی تر و استانداردتر می افزاید.