• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول RSS

ماژول RSS
ماژول RSS، امكان نمايش عناوين آخرين اطلاعات منتشر شده ساير سايت ها درون يك سايت و همچنين امكان جمع آوري RSS بر روي هريك از ماژول ها را فراهم مي آورد.

ماژول RSS، امكان نمايش عناوين آخرين اطلاعات منتشر شده ساير سايت ها درون سايت اصلي (RSS Reader) و همچنين امكان جمع آوري RSS بر روي هريك از ماژول ها و دراختيار قرار دادن آنها براي RSS Reader هاي سايت هاي ديگر (RSS Feed) را فراهم مي آورد.



RSS Reader:

به كمك RSS Reader، مدير سايت مي تواند از عناوين آخرين اطلاعات منتشر شده ساير سايت ها از قبيل عناوين آخرين اخبار، درون سايت خود استفاده نمايد. براي اين منظور تنها كافي است نشاني Rss سايت مورد نظر وارد و تعداد اطلاعاتي كه قصد دريافت آنها از سايت مورد نظر وجود دارد نيز تعيين شود. به اين ترتيب به آساني مي توان يك ماژولار خواندن Rss ايجاد نمود.
مي توان در هنگام افزودن صفحه بر روي سايت و همچنين در بخش تنظيمات درنظر گرفته شده براي اين ماژول نيز تعيين نمود كه چه مواردي بر روي سايت نمايش داده شوند.

RSS Feed:

با استفاده از RSS Feed، Admin قادر به جمع آوری RSS بر روی ماژول انتخابی خود و مديريت آن مي باشد. شایان ذکر است در صورتی که ماژول انتخابی دارای گروه بندی باشد، مدير قادر به انتخاب گروه و گرد آوری RSS بر روی گروه انتخابی خود می باشد. در صورتی که یک ماژولار جمع آوری RSS هنگام افزودن صفحه بر روی سایت قرار داده شود، این امکان به بازدید کننده داده می شود که RSS های جمع آوری شده بر روی ماژول انتخابی را بر روی سایت خود نمایش دهد.



امکانات

 • تعیین نحوه نمایش ماژولارهاي (RSS Reader و RSS Feed) RSS بر روی سایت
 • تعيين نمايش توضيحات:
  در اين بخش تعيين مي شود كه توضيحات مربوط به مطالب مندرج شده در سايت ها نمايش داده شوند يا خير.
 • استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس معیار های زمان ایجاد، وضعیت، سازنده و نوع
 • امکان کنترل محدوده جستجو و گزارش گیری بر روی ماژولارهاي RSS ایجاد شده از طریق فیلتر
 • امکان جستجوی RSS هاي ایجاد شده بر اساس عنوان
 • امکان ویرایش همه اطلاعات وارد شده برای ماژولارهاي RSS ایجاد شده
 • نمایش مشخصات ثبتی برای ماژولارهاي خواندن RSS ایجاد شده:
  مدير در هنگام ویرایش هر ماژولار RSS، می تواند از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گردد.
 • امکان حذف ماژولارهاي RSS ایجاد شده
 • امکان تعیین تعداد ماژولارهاي RSS نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت RSS:
  لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت RSS قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص كرد در هر صفحه چه تعداد ماژولار نمایش داده شود.
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس عنوان
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس نوع
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس سازنده
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس ماژول
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس زمان ایجاد
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست ماژولارهاي RSS ایجاد شده بر اساس وضعیت(فعال / غير فعال)


امكانات RSS Reader

 • تعیین نشاني Rss:
  در هر ماژولار خواندن Rss، نشاني Rss يك سايت جهت استفاده از عناوين آخرين اطلاعات منتشر شده آن سايت در اين بخش وارد مي شود.
 • تعيين تعداد نمايش:
  در اين قسمت تعداد اطلاعاتي كه مدير مي خواهد از سايت مورد نظر دريافت نمايد مشخص مي شود.
 • قراردادن یادداشت:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون ماژولار خواندن RSS ایجاد شده، از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق این کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال / غیر فعال بودن ماژولارخواندن RSS ایجاد شده توسط سازنده:
  در صورتی که سازنده قصد دارد این ماژولار بر روی سایت نمایش داده نشود، می تواند آن را در حالت غیر فعال قرار دهد.


امكانات RSS Feed

 • امکان انتخاب ماژول جهت ايجاد RSS reader:
  توسط این آیتم مدیر بايد ماژولی را که قصد دارد جمع آوری RSS بر روی آن انجام شود را تعیین نماید.
 • امکان تعیین گروه برای ماژولارهاي جمع آوری RSS:
  در صورتی که ماژول انتخابی برای جمع آوری RSS دارای گروه بندی باشد، مدير قادر به انتخاب گروه و گرد آوری RSS بر روی گروه انتخابی خود می باشد.
 • امکان تعیین نحوه نمایش RSS:
  توسط این آیتم مدير قادر است تعیین نماید که RSS Reader هاي ساير سایت ها همه RSS های جمع آوری شده بر روی ماژول را در سایت های دیگر نمایش دهند و یا تعداد آیتم های خاصی از ابتدا یا انتها بر روی سایت های دیگر نمایش داده شوند.
 • امکان تعیین تعداد آیتم های قابل نمایش:
  شما می توانید توسط این آیتم تعیین نمائید در حالت نمایش از ابتدا یا نمایش از انتها چه تعدادی از آیتم های جمع آوری شده توسط این ماژولار بر روی سایت های دیگر قابل نمایش باشند.
 • قراردادن یادداشت:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون ماژولار جمع آوری RSS ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق این کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال / غیر فعال بودن ماژولار جمع آوریRSS ایجاد شده توسط سازنده:
  در صورتی که سازنده قصد دارد این ماژولار جمع آوری RSS بر روی سایت نمایش داده نشود، می تواند ماژولار جمع آوری RSS که ایجاد نموده است را در حالت غیر فعال قرار دهد.