• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول مدیریت واژه ها (Word Management)

ماژول مدیریت واژه ها
با استفاده از مدیریت واژه ها، می توانید  در سایت های چند زبانه برای ترجمه کلمات و یا عبارت های موجود در سایت خود به زبان های مختلف از این قسمت استفاده نمائید.

با استفاده از مدیریت واژه ها، می توانید  در سایت های چند زبانه برای ترجمه کلمات و یا عبارت های موجود در سایت خود به زبان های مختلف از این قسمت استفاده نمائید.

در برخی ماژولها مانند فروشگاه یا فرمساز، زمانیکه شما از طریق پنل عنوان یک محصول و یا عنوان فیلدهای یک فرم را تعیین می کنید، چنانچه سایت شما چند زبانه باشد و مدیریت واژه ها را دراختیار نداشته باشید، با مشکل مواجه خواهید شد، چرا که عنوان مورد نظر به همان زبان که تعریف کرده اید در بانک اطلاعاتی ذخیره شده و در همه زبانها به همان زبان نمایش داده خواهد شد.  برای حل این مشکل شما می توانید از ماژول مدیریت واژه ها استفاده نمایید.این ماژول به شما این امکان را می دهد که واژه مورد نظر خود را در زبان های مختلف به وسیله کلید واژه ایجاد نمایید. در این صورت با تغییر زبان صفحه، در صورتیکه این واژه به زبان صفحه شما ترجمه شده باشد، به زبان انتخاب شده نمایش داده خواهد شد.

امکانات

 • امکان ایجاد واژه و مديريت کلید واژه های ايجاد شده
  شما می توانید کلید واژه مورد نظر خود را ایجاد و زبان مورد نظر خود را که قصد دارید کلید واژه را به آن زبان ترجمه کنید، انتخاب نمائید. همچنین ویراستاری در این قسمت قرار داده شده تا بتوانید متن مورد نظر خود را در این قسمت وارد نمائید.همچنین می توانید کلید واژه های ایجاد شده خود را ویرایش یا حذف نمائید.
 • امکان تنظیمات واژه ها:
  در این قسمت می توانید زبان جایگزینی برای حالتیکه واژه مورد نظر خود را به زبان دیگر ترجمه نکرده اید انتخاب نمائید.
 • امكان استفاده از فيلتر (Filter) جهت جستجوي واژه بر اساس معيارهاي زمان ايجاد، وضعيت، زبان و سازنده:
  جستجو بر اساس زمان ایجاد: با استفاده از این گزینه می توانید تاریخ مشخصی به عنوان جستجو تعیین نمائید تا کلید واژه های ایجاد شده در تاریخ مورد نظر شما ، بررسی شود.
  جستجو بر اساس وضعیت: با استفاده از این گزینه می توانید کلید واژه ها را براساس وضعیت فعال، غیر فعال یا همه جستجو نمائید.
  جستجو بر اساس زبان:  در این قسمت می توانید جستجو را براساس زبانهای موجود در سیستم انجام دهید.
  جستجو بر اساس سازنده: با استفاده از این گزینه ، جستجو بر اساس کلیه ایجاد کنندگان کلید واژه ها، صورت میگیرد.
  همچنین می توانید این پارامتر ها را با جستجو ترکیب نمائید تا جستجو دقیقتر صورت گیرد.
 • امکان جستجو در ميان کلید و مقدار:
  در این قسمت، امکان جستجو بر اساس 2 آیتم "کلید"، "مقدار" وجود دارد.
 • امکان مرتب سازی(Sort) کلید واژه های ایجاد شده:
  مدیر امکان مرتب سازی (sort) کلید واژه های ایجاد شده را به صورت صعودی و نزولی بر اساس کلید، زبان، سازنده، زمان ایجاد و وضعیت دارد.
 • امكان تعيين تعداد کلید واژه های قابل نمايش در صفحه مركز مديريت واژه ها:
  لیست کلید واژه های ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت کلید واژه ها، قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه، چه تعداد کلید واژه، نمایش داده شود.