• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ماژول رای گیری

علاوه بر اینکه این ماژول را می توانید بصورت مستقل روی صفحات سایت استفاده نمایید، رای گیری روی ماژولاهاری "مقاله" و "اخبار" نیز امکان پذیر است.
اگر ماژولار ایجاد شده بصورت مستقل در صفحه مورد استفاده قرار گیرد، می توان با مراجعه به صفحه مدیریت رای گیری و پیدا کردن ماژولار مورد نظر و کلیک بر روی تعداد رای نوشته شده در مقابل عنوان آن، جزئیات رای گیری را مشاهده کرد.
در صورتیکه ماژولار وابسته به مقاله یا اخبار خاصی باشد، علاوه بر روش فوق، می توانید به صفحه مرکز مدیریت مقاله و یا اخبار مراجعه کرده و بر روی تعداد رای ماژولار مربوطه کلیک نمایید تا صفحه جزئیات نمایش داده شود.
بله این امکان وجود دارد. در اینصورت اولویت گزینه ها بر اساس زمان ایجاد گزینه ها تنظیم می گردد.
بله، تا زمانیکه هیچ رایی برای رای گیری ایجاد شده ثبت نشده باشد، این امکان وجود دارد، اما چنانچه رایی برای یک ماژولار رای گیری ثبت گردد، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.
نکته مهمی که در حذف یک ماژولار رای گیری وجود دارد، این است که ابتدا باید گزینه های آن حذف شوند و سپس اقدام به حذف ماژولار نمایید.
بله، برای اینکار لازم است ماژولار را ویرایش کرده و تیک فعال بودن آنرا برداشته و تغییرات را ذخیره نمایید.
در این حالت ماژولار فوق تا زمانی که مجددا فعال نشود، در صفحه نمایش داده نخواهد شد.
عدم نمایش تعداد رای در مقابل ماژولارهای اخبار یا مقالات، در صفحه مرکز مدیریت آنها، به دو دلیل می تواند اتفاق افتاده باشد:
1- امکان رای گیری برای آن ماژولار فعال نشده است.
2- ماژولار دارای هیچ رایی نمیباشد.
بله، به هر تعداد که بخواهید می توانید ماژولار با عنوان یکسان ایجاد کرده و از آن استفاده نمایید.
هر کاربر می تواند پس از زمان تعیین شده در بخش "انقضای کوکی ها" که مدیریت سایت در قسمت "تنظیمات سایت"، آنرا تنظیم می نماید، دوباره رای دهد. این زمان بصورت پیش فرض 24 ساعت در نظر گرفته شده است.
امکان افزودن گزینه وجود دارد. اما امکان ویرایش گزینه های از قبل ایجاد شده وجود ندارد.
بلی، می توان از یک ماژولار رای گیری در چند صفحه یا ماژولار مختلف استفاده کرد ولی امکان تفکیک آراء برای هر صفحه یا ماژولار وجود ندارد.

کاربردها