• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول رای گیری (vote)

از طریق این ماژول، مدیر می تواند ماژولارهای رای گیری ایجاد شده و گزینه های آن ها را مدیریت نماید.

راي گيري از کاربران و بازدیدکنندگان برای بخش هاي مختلف يك سايت مثل محتوا، مقاله و يا حتي در مورد كليت يك سايت، از جمله مواردي است كه مي تواند تاثير بسزايي در پيشرفت يك سايت از طریق افزايش تعداد بازديدكنندگان و همچنين در بهبود كارايي سايت داشته باشد، زیرا آگاهي از آراء كاربران نسبت به سايت، عامل موثری براي هدايت مدیر سایت در جهت ارتقاء كمي و كيفي سايت مي باشد.
با استفاده از ماژول راي گيري مدیر سایت مي تواند، برای برخی از قسمت ها (مانند اخبار) امکان رای گیری فراهم کرده و از میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان از محتویات سایت مطلع گردد. مدیر همچنین قادر است از طریق این ماژول نظرات کاربران را در مورد موضوع خاصی جمع آوری کند. مدیر سایت می تواند ماژولارهای رای گیری متفاوتی با گزینه هایی متنوع ایجاد نموده و آن را به صفحه خاصی و حتی ماژولار خاصی اختصاص دهد تا بازدید کنندگان راي خود را ثبت نمايند.

امکانات

 • مديريت رای گیری های ايجاد شده
 • تعیین عنوان و عنوان مستعار برای رای گیری ایجاد شده:
  این گزینه برای زمانی مناسب است که سایت به صورت چند زبانه استفاده مي شود. در صورتی که عنوان رای گیری به زبانی است که برای شما یا سایر مدیران مفهوم نیست، می توانید برای رای گیری مورد نظر نام مستعاری مفهوم، ایجاد نمائید تا راحت تر بتوانید رای گیری ایجاد شده را در صفحه مرکز مدیریت رای گیری و هنگام افزودن رای گیری به ماژول مربوطه شناسایی کنید.
 • نمایش نتیجه رای گیری:
  اگر این گزینه در حالت انتخاب قرار گیرد، نتیجه رای گیری برای کاربران قابل نمایش خواهد بود.
 • نمایش نتیجه پس از ثبت رای کاربر:
  این گزینه در صورتی نمایش داده می شود که نمایش نتیجه رای گیری در حالت انتخاب قرار گیرد. در صورت انتخاب این گزینه، نتیجه رای گیری تا رای دادن کاربر جاری نمایش داده نمی شود و پس از رای دادن کاربر جاری نتیجه نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم انتخاب این گزینه نتیجه رای گیری قبل و بعد از رای گیری نمایش داده خواهد شد
 • تعیین نوع انتخاب:
  این گزینه دارای دو حالت برای ثبت رای می باشد: حالت اول تک انتخابی است که در آن کاربر فقط می تواند از بین گزینه های موجود، یک گزینه را انتخاب نماید. در حالت دوم که چند انتخابی است قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه توسط کاربر وجود دارد.
 • تعیین یاداشت:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون رای گیری ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال/غیر فعال بودن رای گیری ایجاد شده توسط سازنده:
  اگر این گزینه در حالت غیر فعال باشد رای گیری ایجاد شده را نمی توان بر روی صفحه قرار داد. این گزینه زمانی کاربرد دارد که شما رای گیری ایجاد شده را تکمیل نکرده اید و یا نسبت به قرار گرفتن آن بر روی صفحه هنوز تصمیم نگرفته اید.
 • مشاهده جزئیات رای گیری:
  برای مشاهده نتایج رای گیری دو روش وجود دارد.
  روش اول: مراجعه به مرکز مدیریت رای گیری و پیدا کردن ماژولار رای گیری با استفاده از فیلتر های موجود و کلیک بر روی تعداد رای مقابل هر ماژولار و مشاهده جزئیات نتایج رای گیری.
  روش دوم: مراجعه به ماژولار مربوطه که برای آن رای گیری اختصاص داده شده است. با کلیک بر روی عدد مقابل عنوان ماژولار، مدیر سایت به بخش جزئیات رای گیری هدایت می شود.
  نکته: اگر مقابل عنوان ماژولار یا عنوان رای گیری خالی باشد و هیچ عددی نمایش داده نشود به این معنی است که این ماژولار رای ندارد.
 • استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی ماژولارهای رای گیری ایجاد شده:
  این جستجو بر اساس فیلتر های زمان ایجاد، وضعیت و سازنده انجام می شود.
 • کنترل محدوده جستجو و گزارش گیری از رای گیری های ایجاد شده از طریق فیلتر:
  می توان چند آیتم را با هم ترکیب نموده و از ماژولارهای ایجاد شده گزارش گرفت، همچنین می توان آیتم های فیلتر را با آیتم های جستجو ترکیب نموده و گزارشات لازم را ایجاد نمود.
 • جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار رای گیری ایجاد شده:
  می توان با به خاطر داشتن بخش یا تمامی عنوان یا نام مستعار ماژولار ایجاد شده، آن را جستجو نمود.
 • نمایش اطلاعات ثبتی برای رای گیری ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش ماژولارهای رای گیری می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 • تعیین تعداد ماژولارهای رای گیری ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت رای گیری:
  لیست ماژولارهای رای گیری ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت رای گیری، قابلیت صفحه بندی دارد. می توان مشخص نمود در هر صفحه چه تعداد از ماژولارهای ایجاد شده نمایش داده شوند.
 • مرتب سازی (Sort) رای گیری های ایجاد شده:
  امکان مرتب سازی (Sort) رای گیری های ایجاد شده به صورت صعودی و نزولی بر اساس عنوان، سازنده، زمان ایجاد و وضعیت در این سیستم وجود دارد.
 • ایجاد و مدیریت گزینه ها برای رای گیری ایجاد شده:
  ایجاد، ویرایش، حذف، جستجو و گزارشگیری گزینه ها برای رای گیری از قابلیت هایی است که مدیر در این بخش در اختیار دارد.
 • تعیین عنوان و عنوان مستعار برای گزینه رای گیری ایجاد شده:
  استفاده از گزینه عنوان مستعار برای زمانی مناسب است که شما از سایت به صورت چند زبانه استفاده می کنید. چنانچه عنوان شما به زبانی است که برای شما و سایر مدیران مفهوم نیست می توانید عنوان مستعاری مفهوم برای آن ایجاد نمائید تا به راحتی بتوانید گزینه های رای گیری خود را در سایر صفحات شناسایی کنید.
 • تعیین اولویت گزینه ها:
  گزینه های ایجاد شده برای یک رای گیری به ترتیب اولویت بر روی سایت نمایش داده می شوند.
 • استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی گزینه های رای گیری ایجاد شده:
  این جستجو بر اساس فیلترهای زمان ایجاد و سازنده انجام می شود.
 • جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار گزینه های رای گیری ایجاد شده:
  می توان با به خاطر داشتن بخش یا تمامی "عنوان" یا "نام مستعار" گزینه ایجاد شده، آن را جستجو نمود.
 • نمایش اطلاعات ثبتی برای گزینه های رای گیری ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش گزینه های رای گیری می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 • تعیین تعداد گزینه های رای گیری ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت رای گیری:
  لیست گزینه های رای گیری ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت رای گیری، قابلیت صفحه بندی دارد. می توان مشخص نمود در هر صفحه چه تعداد از گزینه های ایجاد شده نمایش داده شوند.
 • مرتب سازی (Sort) لیست گزینه ها:
  امکان مرتب سازی (Sort) گزینه ها به صورت صعودی و نزولی بر اساس عنوان، اولویت، سازنده و زمان ایجاد در این سیستم وجود دارد.

کاربردها