• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول کمپین کاربران (Users Campaign)

ماژول کمپین کاربران
امکانی برای دسته بندی کاربران و گروه های آنها برای تخصیص دسترسی مشترک مانند دسترسی به صفحه ای خاص از سایت، می باشد.

امکانی برای دسته بندی کاربران و گروه های آنها برای تخصیص دسترسی مشترک مانند دسترسی به صفحه ای خاص از سایت، می باشد.

برای ایجاد محدودیت های مختص کاربران، مانند دادن دسترسی صفحات خاصی از سایت، نیاز است که کمپین های کاربری را ایجاد نمایید، کمپین می تواند شامل یک یا چند گروه باشد و یا حتی کمپین می تواند شامل هم گروه های سیستمی و هم گروه های مشتری باشد. همچنین در صورتی که نیاز باشد از میان افراد یک گروه فقط تعدادی از آنها عضو کمپین باشند، کافیست بدون انتخاب گروه مربوطه، در بخش شناسه ها، شناسه کاربرانی را که دسترسی به آنها تعلق میگیرد را وارد نمایید.امکانات

 • ایجاد یک دسته بندی مشترک از مدیران و مشتریان
  یکی از مهمترین امکاناتی که د رایجاد کمپین وجود دارد، ایجاد یک دسته بندی مشترک از گروه های سیستمی و مشتریان است. به این صورت که شما بصورت همزمان می توانید هنگام ایجاد کمپین هر گروه سیستمی و هر گروه مشتری که نیاز است، عضو کمپین نمایید.
 • استفاده از فیلتر
  با استفاده از این امکان می توانید کمپین های موجود را بر اساس زمان ایجاد و یا مسئول ایجاد کننده آنها فیلتر نمایید. 
 • جستجو
  شما می توانید با استفاده از این امکان، کمپین مورد نظر را با استفاده از عنوان آن در میان کمپین های موجود جستجو نمایید.
 • مرتب سازی (Sort) لیست کمپین ها 
  با کمک این امکان می توانید لیست کمپین های ایجاد شده را بر اساس "عنوان"، "مسئول ایجاد کننده" و "زمان ایجاد"کمپین ، مرتب نمایید.