• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول مدیریت سایت ها (Sites Management)

ماژول مدیریت سایت ها
مشخصات سایت هایی که نرم افزار پارس پورتال بر روی آنها نصب خواهد شد در این قسمت تعیین می شوند.

مشخصات سایت هایی که نرم افزار پارس پورتال بر روی آنها نصب خواهد شد در این قسمت تعیین می شوند.

هنگام خرید محصول پارس پورتال تعداد دامنه و زیر دامنه ای که قرار است این نرم افزار برروی آن نصب شود سوال می شود. براساس تعداد تعیین شده در آن قسمت مجاز به تعریف دامنه و زیر دامنه در بخش سایت ها خواهید بود.

امکانات

 • ایجاد سایت جدید و مدیریت سایت های موجود:
  در این بخش می توان بنا به تعداد مجاز دامنه و زیر دامنه، دامنه و زیر دامنه ایجاد کرد. درصورتیکه نیاز به ویرایش دامنه یا زیر دامنه های ایجاد شده داشتید می توانید آنرا انتخاب نموده و مورد ویرایش قرار دهید، همچنین جهت حذف، می توانید دامنه یا زیر دامنه مورد نظر را انتخاب و حذف کنید.
 • ایجاد پیوند بین سایت های موجود:
  برخی از امکانات موجود در سایت، همانند پیغام ها دارای این ویژگی هستند تا در یک سایت تعریف شده و در سایر سایت ها نیز قابل مشاهده باشند.
  در این قسمت سایت هایی که می توانند این امکانات را که در سایت جاری تعریف شده اند را به اشتراک بگیرند، تعریف می شوند .
  توجه داشته باشید ، در صورتیکه قرار است سایت جاری نیز، این امکانات سایت های انتخابی را مشاهده کند باید در لیست سایت های مورد پیوند آنها، انتخاب شود.
 • جستجوی سایتهای موجود:
  می توان سایتهای موجود را بر اساس نام دامنه یا زیر دامنه جستجو نمود.
 • استفاده از فیلتر جهت جستجوی دقیقتر سایت ها:
  علاوه بر گزارش گیری که به کمک بخش جستجو می توانید انجام دهید، با انتخاب گزینه فیلتر بخشی نمایان خواهد شد که در آن می توانید آیتم های جستجوی دیگری شامل زمان ایجاد، سازندۀ سایت، وضعیت سایت را در گزارشگیری مورد استفاده قرار دهید.
 • مرتب سازی(sort)سایت های ایجاد شده:
  مدیر قادر است سایتهای موجود را براساس ستونهای زمان ایجاد، دامنه، وضعیت و سازنده سایت بصورت صعودی و نزولی مرتب کند.
 • تعیین تعداد دامنه ها و زیردامنه های نمایش داده شده در صفحه مدیریت سایت :
  لیست دامنه ها و زیردامنه های ایجاد شده در صفحه مدیریت سایت قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه چه تعدادی از دامنه ها و زیردامنه های ایجاد شده نمایش داده شود.
 • نمایش اطلاعات ثبتی برای هر یک از دامنه ها و زیردامنه های ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش مشخصات سایت  می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است، مطلع گرديد.
 • تعیین مشخصات سایت :
  مشخصات قابل تعیین برای هر سایت عبارتند از: تعیین ارز پیش فرض برای سایت مربوطه، تعیین کشور پیش فرض برای سایت مربوطه و هم چنین دامنه یا زیر دامنه بودن آن.
 • تعیین وضعیت فعال / غیر فعال بودن سایت ایجاد شده توسط سازنده:
  درصورتیکه سازنده سایت قصد دارد که سایت ایجاد شده برای کاربران موقتا نمایش داده نشود، می تواند آن را در حالت غیر فعال قرار دهد.