• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول آمار سایت (Site Statistics)

ماژول آمار سایت
آمار بازدید صفحاتی که توسط مدیریت ایجاد شده را می توان در این بخش به تفکیک صفحه مشاهده کرد.

آمار بازدید صفحاتی که توسط مدیریت ایجاد شده را می توان در این بخش به تفکیک صفحه مشاهده کرد.

در این بخش می توانید آمار صفحاتی را که مدیریت ایجادکرده است مشاهده کنید. تفاوت این بخش با ابزار آمار سایت در این است که در ابزار آمار سایت شما می توانید یک آمار کلی از بازدید ها را، صرفنظر از تفکیک صفحات مشاهده کنید، ولی در این بخش این امکان به شما داده شده است تا آمار هر صفحه را بطور جداگانه مشاهده کنید. در صورت نیاز به اطلاع در رابطه با جزئیات بیشتر آن صفحه، می توانید آنرا انتخاب نموده و وارد بخش جزئیات آن شوید تا اطلاعات جامعی از آمار آن صفحه دریافت کنید.

امکانات

 • مشاهده آمار کلی صفحات:
  در صفحه آمار سایت می توان آمار هریک از صفحات ایجاد شده توسط مدیریت را بصورت جداگانه مشاهده کرد.
 • جستجوی آمار صفحات موجود بر اساس IP و آدرس ارجاع:
  به کمک بخش جستجو می توانید تمام یا بخشی ازIP  و آدرس ارجاع مورد نظرتان را وارد کرده و آن عبارت را در بین آمار صفحات موجود، مورد جستجو قرار دهید (IP اشاره به آدرس IP شخصی که صفحه را مشاهده کرده داشته و آدرس ارجاع نیز صفحه ایست که صفحه مورد نظر از آن صفحه لینک داده شده است).
 • استفاده از فیلتر جهت جستجوی دقیقتر آمار سایت:
  با انتخاب گزینه فیلتر علاوه بر مواردی که به کمک متن جستجو می توانید انجام دهید، بخشی نمایان خواهد شد که در آن می توانید آیتم های دیگری شامل تاریخ بازدید، زبان، سیستم عامل، مرورگر و پوسته را در جستجوی خود مورد استفاده قرار دهید.
 • مرتب سازی(sort) آمار سایت:
  مدیر می تواند آمار صفحات موجود را بر اساس ستونهای عنوان، بازدید امروز، بازدید کل بصورت صعودی و نزولی مرتب کند. (در بخش آمار سایت دو مورد بازدید و نمایش وجود دارد. هر شخص در هر روز برای یک صفحه مشخص می تواند فقط یک بازدید داشته باشد، ولی برای همان صفحه می تواند چندین نمایش داشته باشد، بنابراین در یک روز مشخص اولین باری که یک کاربر صفحه ای را می بیند برای آن یک بازدید ثبت شده و در صورتیکه همان شخص در طول همان روز آن صفحه را بازدید کند برای او این بار نمایش ثبت می شود).
 • تعیین تعداد آیتم های نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت آمار سایت: 
  لیست صفحات موجود در صفحه مرکز مدیریت آمار سایت قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه چه تعدادی از صفحات موجود نمایش داده شوند.
 • مشاهده جزئیات آمار صفحات:
  در بخش جزئیات آمار صفحات می توان آمار هریک از صفحات ایجاد شده توسط مدیریت را با جزئیات بیشتری، ازجمله تفکیک کاربران و روز بازدید مشاهده نمود.
 • نمایش مشخصات صفحه:
  در بخش بالایی جزئیات آمار سایت می توانید عنوان، آدرس ارجاع، زبان و نام پوسته صفحه انتخابی را مشاهده کنید.
 • جستجوی جزئیات آمار صفحات موجود بر اساس بازدید کننده، IP و آدرس ارجاع:
  به کمک بخش جستجو می توانید تمام یا بخشی از نام بازدید کننده،IP  و آدرس ارجاع مورد نظرتان را وارد کرده و آن عبارت را در بین جزئیات آمار صفحه موجود، مورد جستجو قرار دهید.
 • استفاده از فیلتر جهت جستجوی دقیقتر جزئیات آمار سایت:
   با انتخاب گزینه فیلتر بخشی نمایان خواهد شد که می توانید آیتم های زمان بازدید، سیستم عامل، مرورگر، وضعیت کاربر و وضعیت را در جستجوی خود مورد استفاده قرار دهید.
 • مرتب سازی(sort)جزئیات آمارسایت:
  مدیر می تواند جزئیات آمار صفحه موجود را براساس ستونهای بازدید کننده، سیستم عامل، مرورگر، نگارش مرورگر،IP، آدرس ارجاع، زمان بازدید و وضعیت بازدید بصورت صعودی و نزولی مرتب کند.
 • تعیین تعداد آیتم های آمار سایت در صفحه جزئیات آمار سایت: 
  لیست آمار سایت در صفحه جزئیات آمار سایت قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه چه تعدادی از آمار موجود نمایش داده شوند.