• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ویژگی Remote Sign in

خیر الزامی نیست، شما اگر تنها یک نرم افزار با امکان ثبت نام و ورود اعضا را از پارس دیتا خریداری نمایید می توانید با استفاده از ویژگی Remote Sign in از سایت دیگری هم که مربوط به پارس دیتا نیست وارد کنترل پنل آن شوید.