• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

ویژگی Remote Sign in

ویژگی Remote Signin
ویژگی Remote Signin این امکان را فراهم می سازد تا کاربرانی که در پورتال ثبت نام کرده اند از سایتی دیگر امکان Sign in به کنترل پنل پورتال را داشته باشند.

فرض کنید یک وب سایت را قبلا بصورت Html و ساده راه اندازی کرده اید که دیتا بیسی ندارد و حال یک نرم افزار پورتال با امکان ثبت نام کاربران و ورود اعضا را تهیه کرده اید، با استفاده از ویژگی Remote Signin میتوانید این امکان را فراهم آورید تا افرادی که در پورتال عضو هستند از طریق وبسایتتان نیز به کنترل پنل پورتال دسترسی داشته باشند. کافی است یک فرم برروی وب سایت تعریف کنید و از آنجا به پورتال ارتباط دهید .