• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ماژول بریده جراید

خیر، زمانی که شما به مرکز مدیریت بریده جراید وارد میشوید اگر روزنامه ای در لیست روزنامه و جود نداشته باشد و یا حتی وضعیت آنها در حالت غیر فعال باشد، لینک ایجاد بریده جراید در دسترس نمیباشد تا زمانی که روزنامه ای افزوده شود و یا به وضعیت فعال تغییر داده شود.
در این سیستم امکان ثبت عنوان تکراری برای ماژولارهای ایجاد شده از بریده جراید دیده نشده است، زیرا قرار دادن مقادیر تکراری باعث به وجود آمدن اشتباه در انتخاب ماژولار فوق می گردد.
شما توسط این امکان میتوانید برای بریده جرایدی که ایجاد میکنید گروه انتخاب کنید، این گروه ها در ماژول گروه بندی ماژول ها تعریف میشوند. این گروه بندی به شما کمک میکند تا بتوانید ماژولارهای ایجاد شده از بریده جراید را دسته بندی کرده و در صورت نیاز کل یا تعدادی از ماژولارهای یک گروه را در سایت قرار دهید.
شما باید به این نکته توجه داشته باشید که تا زمانی که روزنامه ای را به سیستم اضافه نکنید نمیتوانید بریده جراید جدید ایجاد کنید، به همین منظور ابتدا روزنامه دلخواه را در سیستم اضافه کنید و سپس بریده جراید دلخواه را ایجاد کنید.
بهترین راهی که برای این وضعیت به شما پیشنهاد میشود استفاده از بخش فعال/غیر فعال در زمان ایجاد بریده جراید میباشد. اگر تیک این گزینه را بردارید، بریده ایجاد شده تا زمانی که آن را فعال نکنید برروی سایت قرار نمیگیرد.
مدیر سایت میتواند برای بریده های ایجاد شده تصمیم گیری کند که ایا مورد تائید میباشند که برروی سایت قرار داده شوند یا خیر. ماژولار هایی که تائید نشده باشند برروی سایت قرار نمیگیرند.
توسط این امکان شما میتوانید برای ماژولارهایی که در هر گروه قرار دارند، اولویت تعیین نمایید تا ماژولارهای با اولویت کمتر در ابتدا نمایش داده شوند.
بله، شما با انتخاب ماژولار ایجاد شده از لیست ماژولارهای بریده جراید میتوانید نسبت به ویرایش تمام اطلاعات آن اقدام کنید.
بله، این کار با قرار دادن تصویر روزنامه در بخش لوگو در زمان ایجاد روزنامه امکان پذیر است.
بله، شما در زمان ایجاد صفحه وقتی ماژولار بریده جراید دلخواه را به صفحه اضافه میکنید در بخش نحوه نمایش میتوانید، گزینه متحرک را انتخاب کنید تا بریده جراید ایجاد شده به صورت متحرک نمایش داده شود .
12

کاربردها