• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ابزار صفحات - زبان

ابزار صفحات - آمار سایت
این ابزار این امکان را به مدیران و بازدید کنندگان سایت می دهد که آمار کلی بازدیدهای سایت را مشاهد نمایند.

این ابزار این امکان را به مدیران و بازدید کنندگان سایت می دهد که آمار کلی بازدیدهای سایت را مشاهد نمایند.

با استفاده از این ابزار می توان اطلاعاتی از آمار های سایت، از قبیل کاربران آنلاین، بازدید امروز، بازدید دیروز، بازدید هفته گذشته، بازدید ماه گذشته،بازدید کل و تاریخ بیشترین بازدید را در اختیار کاربران و مدیران سایت قرار داد. مدیران با استفاده از این ابزار می توانند یک آمار کلی از بازدیدهای سایت خود داشته باشند که درنتیجه میتوانند نسبت به بهبود و توسعه سایت خود اقدام نمایند.

امکانات

 • بازدید امروز:
  آمار مربوط به این بخش اشاره به اشخاصی دارد که سایت را امروز بازدید کرده اند.
 • بازدید دیروز:
  آمار مربوط به این بخش اشاره به اشخاصی دارد که سایت را در روز گذشته بازدید کرده اند.
 • بازدید هفته گذشته:
  آمار مربوط به این بخش اشاره به مجموع اشخاصی دارد که سایت را در طول هفته گذشته بازدید کرده اند.
 • بازدید ماه گذشته:
  آمار مربوط به این بخش اشاره به مجموع اشخاصی دارد که سایت را در طول ماه گذشته بازدید کرده اند.
 • کاربران انلاین:
  کاربرانی را که در حال حاضر در حال مشاهده و استفاده از خدمات سایت هستند را نشان می دهد.
 • بیشترین بازدید:
  این بخش اشاره به تاریخی را دارد که بیشترین بازدید از سایت صورت گرفته است.
 • بازدید کل:
  مجموع کل بازدید ها از سایت تا به امروز را نشان می دهد.