• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

ابزار صفحات - پرینت

ابزار صفحات- پرینت
ابزاری است جهت پرینت از محتویات صفحه

ابزاری است جهت پرینت از محتویات صفحه

در صورتی که کاربر بخواهد از صفحه جاری پرینت بگیرد می تواند از دکمه پرینت استفاده نمایید.