• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ابزار صفحات - زبان

ابزار صفحات - زبان
ابزار زبان به Admin این امکان را می دهد که امکان پیمایش بین زبانها را (در صورت ایجاد سایت های چند زبانه) براحتی برای بازدید کننده فراهم کند.

ابزار زبان به Admin این امکان را می دهد که امکان پیمایش بین زبانها را (در صورت ایجاد سایت های چند زبانه) براحتی برای بازدید کننده فراهم کند.

بر اساس نیاز admin ممکن است چند زبان برای سایت خود تهیه کرده و سایت خود را به چند زبان ایجاد کرده باشد. با قرار دادن ابزار زبان در صفحات سایت این امکان به کاربر داده می شود که با انتخاب زبان مورد نظر خود به صفحه مربوط به آن زبان هدایت شود.

امکانات

 • انتخاب زبان های گوناگون برای نمایش در سایت:
  میتوانید از  check box listهای مربوط به زبانهای موجود، هر کدام را که مایلید انتخاب نمائید و همچنین برای هر صفحه، فهرست زبانها می تواند متفاوت باشد.
 • نحوه نمایش به دو صورت "پرچم" و "لیست کشویی":
  با استفاده از این تنظیم، میتوانید انتخاب نمائید که زبانها به صورت پرچم نمایش داده شوند یا تنها نام کشور ها در لیست کشویی برای کاربران قابل انتخاب باشد.
 • قرار گیری ابزار زبان به صورت پیش فرض در صفحات ایجاد شده:
  با استفاده از تنظیمات پیش فرض موجود در صفحات، میتوانید ابزار زبان را انتخاب نمائید تا در هنگام ایجاد هر صفحه ای، به صفحه افزوده شود.