• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول چارت سازمانی (Organization Chart)

ماژول چارت سازمانی
مدیر به راحتی توسط این ماژول می تواند چارت سازمانی ایجاد کند.

ماژول چارت سازمانی این امکان را برای مدیر سایت فراهم می سازد که بتواند با توجه به نیاز خود، چارت های سازمانی گوناگونی را برای معرفی پرسنل و بخش های مختلف شرکت یا سازمان ایجاد نماید و آنها را مدیریت نموده و جهت نمایش بر روی سایت قرار دهد.

مدیر به راحتی توسط این ماژول می تواند چارت سازمانی ایجاد نموده و سپس بر اساس پست الکترونیکی کاربران، پرسنل را جستجو نموده و به عنوان گره به چارت سازمانی خود بیافزاید و حتی بخشی که فرد مورد نظر در آن فعالیت دارد را نیز تعیین نماید. با جستجوی پست الکترونیکی پرسنل در پورتال، کلیه اطلاعات شخص مورد نظر که در قسمت ثبت نام به عنوان مشخصات وارد نموده است مانند نام و نام خانوادگی، تلفن، دورنگار، آدرس وب سایت، رشته تحصیلی، تصویر انتخابی کاربر، در چارت سازمانی امکان نمایش پیدا می کنند و مدیرمی تواند از قسمت تنظیمات و هنگام افزودن صفحه در سایت تعیین نماید که کدامیک از این آیتم ها بر روی سایت نمایش داده شوند.امکانات

 • مدیریت چارت های سازمانی ایجاد شده
 • تعيين نام مستعار:
  این گزینه برای زمانی مناسب است که سایت به صورت چند زبانه استفاده مي شود. در صورتی که عنوان چارت سازماني به زبانی است که برای شما یا سایر مدیران مفهوم نیست، می توانید برای چارت سازماني مورد نظر نام مستعاری مفهوم، ایجاد نمائید تا راحت تر بتوانید چارت سازماني ایجاد شده را در صفحه مرکز مدیریت چارت سازماني و هنگام افزودن صفحه بر روی سایت شناسایی کنید.
 • امکان تعیین بخش يا واحد درون چارت سازمانی ایجاد شده
 • قراردادن یادداشت:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون چارت سازمانی ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل، قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال / غیر فعال بودن چارت سازمانی ایجاد شده توسط سازنده:
  در صورتی که سازنده قصد دارد چارت سازمانی بر روی سایت نمایش داده نشود، می تواند آن را در حالت غیر فعال قرار دهد.
 • امکان تعیین گره برای هر چارت ایجاد شده
 • امکان افزودن زیر گره به گره های ایجاد شده
 • امکان جستجوی کاربران بر اساس پست الکترونیک و افزودن آنها به عنوان گره یا زیر گره به چارت سازمانی
 • امکان تعیین اولویت:
  در صورتی که تعدادی گره در یک سطح ایجاد شده باشد، می توان آنها را اولویت بندی نمود تا به ترتیب اولویت بر روی سایت نمایش داده شوند.
 • امکان تعیین بخش برای هر یک از گره ها
 • قراردادن یادداشت براي هر يك از گره ها:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون گره ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل، قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • امکان ویرایش گره ایجاد شده
 • امکان حذف گره ایجاد شده
 • استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی چارت های سازمانی ایجاد شده بر اساس معیار های زمان ایجاد، وضعیت و سازنده
 • امکان کنترل محدوده جستجو و گزارش گیری بر روی چارت های سازمانی ایجاد شده از طریق فیلتر
 • امکان جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار چارت های سازمانی ایجاد شده
 • امکان ویرایش کلیه اطلاعات وارد شده برای چارت سازمانی
 • امکان حذف چارت سازمانی ایجاد شده
 • امکان تعیین تعداد چارت های سازمانی نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت چارت سازمانی:
  لیست چارت های سازمانی ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت چارت سازمانی قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه چه تعدادی از ماژولارهای چارت سازمانی ایجاد شده نمایش داده شوند.
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست چارت های ایجاد شده براساس فیلد عنوان
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست چارت های ایجاد شده براساس فیلد سازنده
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست چارت های ایجاد شده براساس فیلد زمان ایجاد
 • امکان مرتب سازی (sort) لیست چارت های ایجاد شده براساس فیلد وضعیت(فعال / غير فعال)
 • نمایش اطلاعات ثبتی برای چارت سازمانی ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش چارت می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 • امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش اطلاعات شخصی گره ها از قبيل وب سايت، مدرك تحصيلي، تلفن همراه و سمت بر روی سایت