• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول مدیریت فایل ها (Files Management)

ماژول مدیریت فایل ها
بخش مدیریت فایل ها جهت مدیریت اسنادی است که قرار است از آنها در سایت خود استفاده کنیم. این اسناد می تواند یک عکس، متن  و یا سایر فرمت ها بنابر نیاز سایت باشد.

بخش مدیریت فایل ها جهت مدیریت اسنادی است که قرار است از آنها در سایت خود استفاده کنیم. این اسناد می تواند یک عکس، متن  و یا سایر فرمت ها بنابر نیاز سایت باشد.

تمامی اسنادی که قرار است توسط مدیریت در سایت قرار داده شود از طریق این بخش در سایت آپلود می شوند. از بخش مدیریت فایلها جهت پوشه بندی، حذف یک پوشه خاص، قرار دادن اسناد داخل پوشه ها، حذف یک فایل و در نهایت دانلود یک فایل موجود در سایت، جهت ذخیره در کامپیوتر مدیر استفاده می شود.امکانات

 • ایجاد پوشه
   توسط دکمه ایجاد پوشه می توان یک پوشۀ جدید ایجاد کرد. از این پوشه ها جهت گروهبندی و دسترسی سریعتر به اسناد استفاده می شود.
 • بارگذاری فایل
  توسط دکمه بارگذاری می توان فایل های مورد نیاز سایت را بارگذاری کرد .برای انجام این کار ابتدا می بایست یک پوشه را بعنوان محل قرارگیری فایل جدید انتخاب کرد سپس فایل جدید را در سایت آپلود کرد. 
 • حذف پوشه و فایل
  توسط دکمه حذف می توان یک پوشه و یا یک فایل را حذف نمود. جهت انجام این کار می بایست ابتدا پوشه و یا فایل مورد نظر را انتخاب نموده و سپس اقدام به حذف کرد. توجه داشته باشید در صورت حذف پوشه ای که دارای اسناد می باشد، اسناد درون آن نیز حذف خواهد شد.
 • دانلود فایل
  توسط دکمه دانلود می توانید فایلهای موجود در سایت را انتخاب و دانلود کنید.
 • جستجو
  با استفاده از این امکان می توانید فایل مورد نظر خود را در یک پوشه و زیر پوشه های آن جستجو کنید.
 • پیش نمایش
  بخش پیش نمایش به مدیر این امکان را می دهد که با انتخاب فایل مورد نظر خود، پیش نمایشی از آن را در این بخش مشاهده نماید.
 • صفحه بندی
  در صورتی که تعداد فایل های موجود در یک پوشه بیش از 10 فایل باشد، فایل ها صفحه بندی میشوند و با استفاده از شماره صفحات می توان بین آنها پیمایش نمود.