• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ماژول آزمون

خیر، شما می توانید بی نهایت آزمون با این ماژول در پنل خود ایجاد نمایید.
بله، شما می توانید از طریق فیلد "فرصت ورود به آزمون" زمانی را بر حسب دقیقه تعیین نمایید، پس از شروع آزمون تا زمانی که فرصت ورود به آزمون تمام نشده باشد، کاربر می تواند در آزمون شرکت کند.
بله، کافیست شما در بخش کمپین های مجاز، کمپین مورد نظر خود را جهت تخصیص به آزمون انتخاب نمایید.
خیر، شما فقط کافیست آزمون و سوالات را ایجاد نموده و گزینه های صحیح را برای سوالات تعریف کنید، ماژول به صورت اتوماتیک آزمون ها را تصحیح خواهد کرد.
بله، برای نمایش پاسخنامه و یا کارنامه دو حالت وجود دارد، یک امکان این است که بلافاصله پس از پایان آزمون کاربر پاسخنامه و یا کارنامه را ببیند و امکان دوم این است که مدیر زمانی را مشخص می کند که در آن زمان پاسخنامه و یا کارنامه در دسترس کاربران قرار میگیرد.
شما می توانید از طریق دکمه " شرکت کنندگان" فهرست شرکت کنندگان هر آزمون را ببینید و به اطلاعت آزمون و کارنامه آنها دسترسی داشته باشید.
بله، ماژول آزمون علاوه بر تصحیح آزمون های کاربران آنها را رتبه بندی نیز میکند.

کاربردها