• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول آزمون

ماژول آزمون امکان ایجاد و تعریف آزمون های مختلف با ویژگی ها و شرایط مختلف را فراهم می نماید.

با استفاده از این ماژول، مدیر سایت می تواند آزمون های مختلف را با استفاده از امکانات این ماژول ایجاد کند و شرایط مختلف از لحاظ نمره دهی ها، زمان های برگزاری و پایان آزمون ها، ظرفیت تعداد آزمون دهندگان، تعیین افراد مجاز برای آزمون و غیره را روی آزمون اعمال کند.
یکی از نکات مورد توجه در این ماژول این است که کارنامه هر آزمون دهنده به صورت خودکار توسط ماژول و با استفاده از تنظیمات مدیر و تعریف پاسخ های مربوط به هر سوال، ایجاد می شود. به عبارت دیگر مدیر نیازی به تصحیح آزمون ها ندارد و تمام آزمون ها بلافاصله پس از اتمام آزمون توسط ماژول تصحیح می شوند.
پاسخنامه و کارنامه هر آزمون، به راحتی بلافاصله پس از آزمون و یا در زمان معینی(بر اساس تشخیص و تنظیم مدیر) در اختیار آزمون دهنگان قرار می گیرد. به دلیل استفاده از تکنولوژی های به روز و پیشرفته در این ماژول، آزمون ها به سرعت قابل انجام است و نتایج نیز به سهولت در دسترس مدیر و کاربر است. .

امکانات

 • امکان ایجاد بی نهایت آزمون با بی نهایت پرسش
 • امکان تعریف بانک سوالات
  مدیر می تواند گروه های مختلف سوال ایجاد نموده و در هر یک از آنها بی نهایت سوال قرار دهد و بانک های سوال مختلف ایجاد کند، در هر یک از آزمون هایی که مدیر ایجادمی کند امکان انتخاب سوال از هریک از بانک های ایجاد شده وجود دارد.
 • امکان گروه بندی آزمون ها
  مدیر می تواند آزمون ها را در گروه های مختلف دسته بندی کند، به عنوان مثال برای آزمون هایی که در زمینه زبان های خارجی اجرا می شوند، گروه مرتبط را ایجاد نموده و آزمون را در آن قرار دهد.
 • امکان ایجاد کمپین های مجاز برای انجام آزمون
  مدیر می تواند کاربران مجاز برای شرکت در آزمون را در قالب کمپین های مختلف دسته بندی کند و شرکت در آزمون را محدود به این کمپین های کاربری کند.
 • امکان استفاده از گروه های سوال مختلف دلخواه هنگام تعریف یک سوال
  مدیر می تواند برای یک آزمون از گروه های مختلف سوالات خود را انتخاب و در یک آزمون جمع آوری کند.
 • امکان تعریف نمره (امتیاز) برای هر سوال
  مدیر می تواند برای هر یک از سوالات امتیاز تعریف کند، در صورت پاسخدهی صحیح به سوال امتیاز تعیین شده به آن تخصیص خواهد یافت.
 • امکان تعریف نمره منفی برای پاسخ نادرست به سوال
  مدیر می تواند به یک سوال امتیاز منفی تخصیص دهد، در صورت پاسخ غلط به سوال امتیاز منفی مشخص شده با مجموع امتیازات کسب شده، جمع خواهد شد.
 • امکان تعریف زمان و تاریخ شروع و پایان آزمون
  مدیر می تواند تاریخ و ساعت شروع آزمون را مشخص کند و آزمون فقط در زمان مشخص شده قابل برگزاری باشد.
 • امکان تعریف زمان فرصت ورود به آزمون
  مدیر می تواند زمان فرصت ورود به آزمون را برای هر آزمون تعریف کند، با این کار پس از شروع آزمون در زمان مقرر، به میزان زمان تعیین شده برای فرصت ورود به آزمون، کاربران فرصت دارند وارد آزمون شوند.
 • امکان تعیین مدت آزمون
  مدیر می تواند مدت برگزاری آزمون را محدود به میزان زمان خاصی کند.
 • امکان ایجاد آزمون بدون محدودیت زمانی
  مدیر می تواند زمان برگزاری آزمون را به صورت نامحدود تعریف کند.
 • امکان تعریف ظرفیت و تعداد آزمون دهندگان
 • امکان تعریف وضعیت قبولی در آزمون با تعیین حداقل نمره قبولی
 • امکان دانلود فایل برای آزمون دهنده در صورت نیاز به دانلود فایل مشخص برای انجام آزمون
 • امکان نمایش پاسخنامه بلافاصله پس از پایان آزمون و یا در زمان مشخص(با تعیین مدیر)
  پس از انجام آزمون توسط کاربر دو امکان برای دریافت پاسخنامه(به تشخیص مدیر) وجود دارد. پاسخنامه می تواند بلافاصله پس از انجام آزمون به کاربر نمایش داده شود و یا اینکه در زمان مشخصی که مدیر در پنل مشخص می نماید، پاسخنامه قابل نمایش خواهد بود.
 • امکان نمایش کارنامه آزمون دهنده بلافاصله بعد از آزمون و یا در زمان مشخص(باتعیین مدیر)
  پس از انجام آزمون توسط کاربر دو امکان برای دریافت کارنامه(به تشخیص مدیر) وجود دارد. کارنامه می تواند بلافاصله پس از انجام آزمون به کاربر نمایش داده شود و یا اینکه در زمان مشخصی که مدیر در پنل مشخص می نماید کارنامه نمایش داده می شود.
 • امکان تعریف پاسخ تشریحی برای سوال
  مدیر می تواند برای هر سوال علاوه بر ایجاد گزینه های مختلف، یک پاسخ تشریحی تعریف نماید، در زمان نمایش پاسخنامه به کاربر، پاسخ تشریحی سوال نیز به کاربر نمایش داده می شود.
 • امکان تعریف چندین گزینه برای سوال و تعیین گزینه یا گزینه های صحیح
  مدیر می تواند گزینه های متعددی را برای انتخاب آزمون دهنده ایجاد کند و از میان آنها گزینه یا گزینه های صحیح را تعیین نماید.
 • نمایش اطلاعات مربوط به آزمون شامل تعداد سوالات تعیین شده برای آزمون و میزان مجموع نمره تعیین شده برای سوالات در صفحه مدیریت سوالات آزمون
 • نمایش پاسخنامه شامل سوال، پاسخ تشریحی(در صورت تنظیم)، گزینه صحیح و جزئیات مربوط به همه گزینه ها به مدیر جهت بررسی پاسخنامه تولید شده
 • نمایش لیست شرکت کنندگان در آزمون به همراه اطلاعات مربوط به آزمون دهنده، شامل پست الکترونیک، گروه؛ زمان ورود به آزمون و نمره در پنل مدیر
 • نمایش جزئیات کارنامه شامل شماره سوالات، پاسخ داوطلب، پاسخ صحیح، نمره کسب شده و وضعیت
 • نمایش اطلاعات مربوط به آزمون در ابتدای ورود کاربر به صفحه آزمون، شامل عنوان آزمون، تعداد سوالات، نمره کل، مدت آزمون و...
 • نمایش اطلاعات مربوط به آزمون در ابتدای ورود کاربر به صفحه آزمون، شامل عنوان آزمون، تعداد سوالات، نمره کل، مدت آزمون و...
  کاربر در همان ابتدای ورود به آزمون می تواند تمام اطلاعات مربوط به آزمون را مشاهده کند و پس از آگاهی در مورد آزمون، وارد شده و آزمون بدهد.

کاربردها