• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ماژول تصویر روز (Daily Image)

سناریوی شماره (1):

من دانشجوی سال آخر گرافیک هستم، تمام طرح هایی که ایجاد میکنم را به عنوان نمونه کارها روی سایت قرار میدهم، مشکلم اینجا بود که هر بار باید سایت را ویرایش می نمودم و نمونه کار جدید را روی سایت میگذاشتم، اما پس از اینکه دوستم ماژول تصویر روز را به من معرفی کرد، به راحتی نمونه کارهایم را که به صورت تصویر هستند در ماژول قرارداده و تعیین کردم که هرکدام در چه روزی نمایش داده شوند، به این ترتیب تصاویر در سایتم در زمان تعیین شده نشان داده میشوند و نیازی به ویرایش صفحه توسط من نیست.

سناریوی شماره (2):

من مدیر یک دبیرستان غیر انتفاعی هستم. برای تشویق شاگردان تصمیم گرفته شد هر ماه نام و تصویر تعدادی از دانش اموزان به عنوان دانش آموز نمونه ماه روی سایت نمایش داده شود. در انتهای هر ماه دانش آموزانی را که طی ماه اینده باید تصویرشان روی سایت قرار بگیرد مشخص میگردد، به علت مشغله های بسیاری که در دبیرستان دارم تغییرات در این قسمت برایم مشکل بود. اما با استفاده از ماژول تصویر روز، تصویر دانش آموزان نمونه در روزهای مختلف روی سایت قرار گرفت و بدین وسیله از آنها قدردانی شد.

سناریوی شماره (3):

من مدیر یک سایت فرهنگی هستم، قصد داشتم بر اساس رویدادهای مختلفی که در تقویم وجود دارد تصاویر مربوط به آن روز را روی سایت نمایش دهم. به دلیل تعدد این مناسبتها تغییرات در سایت برایم ممکن نبود. اما با استفاده از ماژول تصویر روز توانستم تمام رویدادها و تصاویر آنها را ثبت کنم و در تاریخ مربوطه نمایش دهم، این نمایش به صورت متحرک هم امکان پذیر است و جلوه خاصی به صفحه می دهد.

کاربردها