• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول تصویر روز (Daily Image)

توسط این ماژول، مدیر سایت می تواند تصویری را برای نمایش در تاریخي خاص تعیین نماید.


امروزه امکانات بصری هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ زیبایی جایگاه خاصی در وب دارد، لذا قرار دادن تصاویری که مشخص کننده نوع فعالیت سایت و یا جلب توجه بازدید کننده بر روی وب سایت باشد بسیار مفید و کارا خواهد بود.
در صورتی که ماژولار (يك نمونه ايجاد شده از ماژول) تصویر روز بر روی سایت قرار گیرد، تصویر مورد نظر در تاریخ در نظر گرفته شده بر روی سایت نمایش داده می شود. همچنین مدیر می تواند تصاویری را به عنوان تصاویر پیش فرض در سیستم ذخیره نماید تا در صورت عدم وجود ماژولار تصویر روز برای یک تاریخ خاص، سیستم به صورت خودکار و به صورت تصادفی یکی از تصاویر پیش فرض را انتخاب نموده و به عنوان تصویر روز نمایش دهد. عملکرد این ماژول به این صورت میباشد که برای ایجاد یک تصویر روز شما میتوانید عنوان و عنوان مستعار، تصویر دلخواه و تاریخ نمایش را مشخص کنید. نکته ای که در مورد تاریخ نمایش وجود دارد این است که تصویر ایجاد شده نمیتواند برای تاریخ جاری یا قبل از آن باشد و میبایست برای روزهای آینده ثبت شود، در ضمن در هر تاریخ فقط میتوان یک تصویر ذخیره کرد. حال اگر برای یک تاریخ تصویری ثبت نشده باشد و شما از این ماژول بر روی صفحه خود استفاده کرده اید سیستم این مزیت و قابلیت را دارد که به صورت خودکار از تصاویر پیش فرض که خود شما در سیستم ذخیره کرده اید استفاده کند.

امکانات

 • امکان گروه بندی تصاویر روز:
  با استفاده از دکمه ایجاد گالری تصویر روز می توانید به تعداد نیاز، گروه برای تصاویر ایجاد کنید که بر روی صفحه "مدیریت تصویر روز" قابل مشاهده یا حذف و ویرایش هستند. با انتخاب هر گالری و استفاده از دکمه تصاویر گالری، امکان ایجاد تصاویر با عناوین و تاریخ های نمایش مجزا، در همان گالری وجود دارد.
 • امکان مرتب سازی گالری ها بر اساس عنوان، سازنده، زمان ایجاد و وضعیت
 • امکان جستجو بر اساس عنوان و عنوان مستعار گالری ها
 • امکان فیلتر بر اساس تاریخ ایجاد، وضعیت و سازنده گالری ها
 • تعیین عنوان و عنوان مستعار برای تصویر روز ایجاد شده:
  عنوان مستعار: استفاده از این گزینه برای زمانی مناسب است که شما از سایت به صورت چند زبانه استفاده می کنید. چنانچه عنوان شما به زبانی است که برای شما و سایر مدیران مفهوم نیست می توانید عنوان مستعاری مفهوم برای آن ایجاد نمائید تا به راحتی بتوانید تصویر روز خود را در سایر صفحات شناسایی کنید . عنوان مستعار ایجاد شده فقط برای مدیران و از طریق این کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • بارگذاری تصویر:
  مدیر امکان انتخاب تصویر مورد نظرش را از طریق این فیلد در اختیار دارد.
 • تعیین تاریخ نمایش تصویر انتخاب شده:
  در اين بخش تاريخ نمايش تصوير توسط سازنده تعيين مي شود. توجه به این نکته مهم است که تاریخ نمایش نمیتواند تکراری باشد. یعنی برای هر روز فقط میتوان یک تصویر ثبت کرد.
 • قرار دادن یادداشت برای تصاویر روز ایجاد شده:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون تصاویر ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال/غیر فعال بودن تصویر روز ایجاد شده توسط سازنده:
  اگر این گزینه در حالت غیر فعال باشد تصویر روز ایجاد شده را نمیتوان بر روی صفحه قرار داد. این گزینه زمانی کاربرد دارد که شما تصویر روز ایجاد شده را به صورت کامل تکمیل نکرده اید و یا نسبت به قرار گرفتن آن بر روی صفحه هنوز تصمیم نگرفته اید. پس از مشخص شدن وضعیت تصویر روز، میتوان وضعیت آن را به حالت فعال تغییر داد.
 • استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی ماژولارهای تصویر روز ایجاد شده:
  جستجو بر اساس معیارهای زمان ایجاد، تاریخ نمایش، وضعیت و سازنده انجام میگیرد.
 • امکان کنترل محدوده جستجو و گزارش گیری بر روی تصاویر روز ایجاد شده از طریق فیلتر:
  می توان چند آیتم را با هم ترکیب نموده و از ماژولارهای ایجاد شده گزارش گرفت، همچنین می توان آیتم های فیلتر را با آیتم های جستجو ترکیب نموده و گزارشات لازم را ایجاد نمود.
 • جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار تصاویر روز ایجاد شده:
  می توان با به خاطر داشتن بخش یا تمامی عنوان یا نام مستعار ماژولار ایجاد شده، آن را جستجو نمود.
 • نمایش اطلاعات ثبتی برای تصاویر روز ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش ماژولار تصویر روز می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 • تعیین تعداد ماژولارهای تصویر روز نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت تصویر روز:
  لیست ماژولارهای تصویر روز ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت تصویر روز، قابلیت صفحه بندی دارد. می توان مشخص نمود در هر صفحه چه تعداد از ماژولارهای ایجاد شده نمایش داده شوند.
 • مرتب سازی (sort) لیست تصاویر روز ایجاد شده:
  امکان مرتب سازی (sort) به صورت صعودی و نزولی بر اساس عنوان، تاریخ نمایش، زمان ایجاد و وضعیت در این سیستم وجود دارد.
 • مدیریت تصاویر پیش فرض:
  ایجاد، ویرایش، حذف، جستجو و گزارش گیری از ماژولارهای تصاویر پیش فرض از قابلیتهایی است که مدیر در اختیار دارد.
 • ایجاد تصویر پیش فرض با عنوان و عنوان مستعار دلخواه:
  عنوان مستعار: استفاده از این گزینه برای زمانی مناسب است که شما از سایت به صورت چند زبانه استفاده می کنید. چنانچه عنوان شما به زبانی است که برای شما و سایر مدیران مفهوم نیست می توانید عنوان مستعاری مفهوم برای آن ایجاد نمائید تا به راحتی بتوانید تصویر پیش فرض ایجاد شده خود را در سایر صفحات شناسایی کنید . عنوان مستعار ایجاد شده فقط برای مدیران و از طریق این کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • انتخاب تصویر پیش فرض:
  مدیر قادر است تصویر پپیش فرض را از بین تصاویر موجود انتخاب نموده و یا آنها را بارگذاری نماید.
 • قرار دادن یادداشت برای تصاویر پیش فرض:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون تصاویر پیش فرض ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل، قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال/غیر فعال بودن تصویر پیش فرض ایجاد شده توسط سازنده:
  اگر این گزینه در حالت غیر فعال باشد تصویر پیش فرض ایجاد شده را نمیتوان بر روی سایت قرار داد. این گزینه زمانی کاربرد دارد که شما تصویر پیش فرض ایجاد شده را تکمیل نکرده اید و یا نسبت به قرار گرفتن آن بر روی سایت هنوز تصمیم نگرفته اید. پس از مشخص شدن وضعیت تصویر پیش فرض، میتوان وضعیت آن را به حالت فعال تغییر داد.
 • استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی تصاویر پیش فرض ایجاد شده:
  جستجو بر اساس معیارهای زمان ایجاد، وضعیت و سازنده صورت میگیرد.
 • امکان کنترل محدوده جستجو و گزارش گیری بر روی تصاویر پیش فرض ایجاد شده از طریق فیلتر:
  از طریق فیلتر می توان از ماژولارهایی که اطلاعاتی در زمینه سازنده ، زمان ایجاد و سایر فاکتورهای فیلتر آنها در اختیار داریم ، گزارش تهیه نماییم.
 • جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار تصاویر پیش فرض ایجاد شده:
  می توان با استفاده از بخشی از عنوان یا عنوان مستعار تصاویر پیش فرض در میان آنها جستجو نموده و گزارشگیری انجام داد.
 • نمایش مشخصات ثبتی برای تصاوير پیش فرض ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش هر تصوير پیش فرض می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 • تعیین تعداد تصاویر پیش فرض نمایش داده شده در صفحه مدیریت تصاویر پیش فرض:
  لیست تصاویر پیش فرض ایجاد شده در صفحه تصاویر پیش فرض قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه چه تعداد از تصاویر پیش فرض نمایش داده شود.
 • مرتب سازی (sort) لیست تصاویر پیش فرض ایجاد شده:
  امکان مرتب سازی (sort) به صورت صعودی و نزولی بر اساس عنوان، سازنده، زمان ایجاد و وضعیت در این سیستم برای تصاویر پیش فرض ایجاد شده وجود دارد.
 • امکان تعیین نحوه نمایش تصاویر بر روی سایت:
  مدیر می تواند در قسمت تنظیمات تصویر روز، مشخص کند که کدامیک از آیتمها بر روی سایت نمایش داده شوند. توجه داشته باشید، تنظیماتی که در این قسمت مشخص می نمائید برای تمامی ماژولارهای تصویر روز در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.
 • امكان قراردادن Tool tip براي تصوير:
  در اين بخش مي توان تعيين نمود كه عنوان تصوير در هنگام حركت ماوس بر روي آن نمايش داده شود يا خير.
 • امكان تعيين محل قرارگرفتن تصوير:
  در اين بخش مي توان بلوك يا ناحيه قرارگرفتن تصوير را تعيين نمود.
 • تعیین نمایش یا عدم نمایش عنوان تصویر روز:
  در این بخش می توان تعیین کرد که آیا عنوان تصویر روز در صفحه نمایش داده شود یا خیر.

کاربردها