• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ماژول تصویر روز (Daily Image)

شما برای هر تاریخ فقط میتوانید یک تصویر قرار دهید اما با استفاده از امکان ویرایش تصاویر روز میتوانید تمامی اطلاعات اعم از تغیر تصویر، عنوان، عنوان مستعار و حتی تغییر تاریخ نمایش تصویر روز دلخواه ، نسبت به ویرایش آن اقدام کنید.
ایجاد تصویر روز و انتخاب تصویر میبایست حداقل یک روز قبل از تاریخ مورد نظر صورت بگیرد. این امکان به منظور مدیریت بهتر تصاویر روز ایجاد شده در نظر گرفته شده است.
خود سیستم به صورت خودکار تشخیص میدهد که برای امروز تصویری ثبت نشده و اگر قبلا در سیستم تصاویر پیش فرضی قرار داده باشید از بین تصاویر پیش فرض یک تصویر را به صورت تصادفی انتخاب میکند و بر روی سایت به نمایش میگذارد.
بله. زمانی که شما ماژولار تصویر روز دلخواهی را میخواهید به صفحه اضافه کنید در قسمت محتوا، نحوه نمایش را به صورت متحرک انتخاب کنید.
بله، سیستم هیچ محدودیتی برای تعداد و تاریخ های ثبت شده ندارد.
شما در این قسمت میتوانید تصاویری را در سیستم ثبت نموده تا در زمانی که برای تاریخی تصویری در سیستم ثبت نکرده بودید سیستم به صورت خودکار یکی از تصاویر پیش فرض را انتخاب و در صفحه به نمایش بگذارد.
در این سیستم امکان ثبت عنوان های تکراری وجود ندارد و شما باید برای هر تصویر روز ایجاد شده عنوان مستقل قرار دهید.
بله، شما میتوانید در قسمت مدیریت تصاویر روز مکان تصویر را در سه حالت : وسط، چپ و یا راست قرار دهید.
شما در قسمت مدیریت تصاویر روز میتوانید در بخش تنظیمات مشخص کنید که آیا عنوان برای تصاویر روزی که بر روی سایت قرار میدهید نمایش داده شود یا خیر.
شما میتوانید با کمک گرفتن از فیلتر قرار داده شده در بخش مدیریت تصاویر روز، تصویر روز مورد نظر خود را با استفاده از قسمت های مختلف مانند: تاریخ نمایش، زمان ایجاد و... پیدا کرده و عملیات مورد نظر را بر روی آن انجام دهید

کاربردها