• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)

ماژول تقويم و مناسبت ها (Calendar)

ماژول تقويم و مناسبت ها
ماژول تقويم و مناسبت ها، این امکان را در اختیار مدیر سایت قرار می دهد که بتواند با توجه به نیاز خود سالنامه هایی با ویژگی های مورد نظر ایجاد کرده و آنها را مدیریت نماید.

ماژول تقويم و مناسبت ها، این امکان را در اختیار مدیر قرار می دهد که با توجه به نیاز خود سالنامه هایی با ویژگی های مورد نظر و مناسبت های خاص برای قرار دادن بر روی سایت، ایجاد کرده و آنها را مدیریت نماید.

بااستفاده ازاین ماژول مدیر می تواند یک تقویم کامل بهمراه تمامی مناسبت ها و تعطیلات رسمی بروی صفحات سایت خود داشته باشد و همچنین این قابلیت نیز در اختیارش قرار می گیرد که مناسبت های دیگری نظیر تولدها، مراسم ها، همایشها و... را به آن سالنامه اضافه نماید تا کاربران از آنها باخبر شوند. قابلیت ویژه این ماژول این است که مدیر می تواند تمام مناسبت های مد نظر خود را در کنار تقویم رسمی شمسی یا میلادی قرار داده و حتی روزهایی را که لازم می داند بعنوان روز تعطیل معرفی نماید. این ماژول همچنین قادر است در یک نگاه تقویم سالهای قبل را بصورت ماهانه به کاربر نمایش دهد.امکانات

 • تعیین نام مستعار برای سالنامه ایجاد شده:
  استفاده از این گزینه برای زمانی مناسب است که شما از سایت به صورت چند زبانه استفاده می کنید. چنانچه سالنامه شما به زبانی است که برای شما و سایر مدیران مفهوم نیست، می توانید نام مستعاری مفهوم برای آن ایجاد نمائید تا به راحتی بتوانید سالنامه ایجاد شده خود را در سایر صفحات شناسایی کنید. نام مستعار ایجاد شده فقط برای مدیران و از طریق کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین نوع سالنامه ایجاد شده:
  با استفاده از این امکان می توانید نوع سالنامه را از نظر شمسی یا میلادی بودن مشخص نمایید.
 • قرار دادن یادداشت پیرامون سالنامه ایجاد شده:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون سالنامه ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال/غیرفعال بودن سالنامه ایجاد شده توسط سازنده:
  در صورتی که سازنده قصد دارد این سالنامه بر روی سایت نمایش داده نشود، می تواند آن را در حالت غیرفعال قرار دهد.
 • تعیین مناسبت ها برای سالنامه:
  در صفحه مرکز مدیریت سالنامه می توان برای اضافه کردن مناسبت ها به یک سالنامه، آن را انتخاب نموده و بروی دکمه مناسبت ها کلیک نمود و مناسبت دلخواه را اضافه نمود.
 • ایجاد مناسبت و مدیریت مناسبت های ایجاد شده:
  در صفحه مدیریت مناسبت ها لیست تمام مناسبت های ایجادشده برای سالنامه انتخابی قابل مشاهده است و مدیر می تواند در هر لحظه آنها را ویرایش یا حذف نماید.
 • تعیین نام مستعار برای مناسبت ایجاد شده:
  استفاده از این گزینه برای زمانی مناسب است که شما از سایت به صورت چند زبانه استفاده می کنید. چنانچه مناسبت شما به زبانی است که برای شما و سایر مدیران مفهوم نیست، می توانید نام مستعاری مفهوم برای آن ایجاد نمائید تا به راحتی بتوانید مناسبت ایجاد شده خود را در سایر صفحات شناسایی کنید.
 • تعیین تاریخ مناسبت:
  می توانید ماه و روز مناسبت خود را جهت به نمایش درآمدن در سالنامه انتخاب نمایید.
 • تعیین اولویت مناسبتها در یک روز:
  در صورتی که قصد دارید تعدادی بیشتر از یک مناسبت برای یک روز ثبت نمایید، می توانید ترتیب نمایش آنها را بر روی سایت با استفاده از اولویت تعیین نمائید.
 • تعیین شرح مناسبت:
  دراین قسمت شما می توانید شرحی در مورد مناسبت جهت نمایش درسایت وارد نمایید.
 • تعیین مناسبت بعنوان تعطیل رسمی:
  زمان ایجاد مناسبت درصورتیکه گزینه مربوط به تعطیل رسمی انتخاب شود، در زمان نمایش مناسبت به کاربر این روز به عنوان روز تعطیل در سالنامه نمایش داده خواهد شد.
 • قرار دادن یادداشت پیرامون مناسبت ایجاد شده:
  در صورت نیاز به قرار دادن توضیحات پیرامون مناسبت ایجاد شده از این بخش استفاده می شود. این توضیحات فقط برای مدیران سیستم و از طریق این کنترل پنل قابل مشاهده است و بر روی سایت نمایش داده نمی شود.
 • تعیین وضعیت فعال/غیرفعال بودن مناسبت ایجاد شده توسط سازنده:
  در صورتی که سازنده قصد دارد این مناسبت در سالنامه نمایش داده نشود، می تواند آن را در حالت غیرفعال قرار دهد.
 • امکان استفاده از فیلتر جهت گزارشگیری از مناسبت های ایجاد شده:
  می توان مناسبت های ایجاد شده برای سالنامه را بر اساس آیتم های زمان ایجاد، وضعیت (فعال – غیرفعال) و سازنده فیلتر نموده و گزارشات لازم را ایجاد نمود.
 • جستجو در بین مناسبتهای ایجاد شده برای یک سالنامه در صفحه مرکز مدیریت مناسبتها:
  در صفحه مدیریت مناسبت ها، می توان مناسبت های ایجاد شده برای سالنامه را بر اساس عنوان، کلید(تاریخ مناسبت) و عنوان مستعار جستجو نمود.
 • مرتب سازی مناسبتهای ایجاد شده برای یک سالنامه در صفحه مرکز مدیریت مناسبتها:
  در صفحه مدیریت مناسبت ها می توان مناسبت های ایجاد شده برای سالنامه را براساس معیارهای عنوان، کلید(تاریخ مناسبت)، اولویت، زمان ایجاد و وضعیت به دو صورت صعودی و نزولی مرتب سازی نمود.
 • تنظیمات سالنامه:
  در صفحه مدیریت سالنامه قسمتی جهت تنظیمات نحوه نمایش سالنامه بروی سایت تعبیه شده است. در این قسمت می توان تعیین نمود که نام روزهای هفته بصورت مختصر یا به صورت کامل نمایش داده شود و همچنین می توان امکان انتخاب سال را به کاربر داد.
 • امکان استفاده از فیلتر جهت گزارشگیری از سالنامه ایجاد شده:
  می توان سالنامه های ایجاد شده را بر اساس آیتم های زمان ایجاد، وضعیت (فعال – غیرفعال)، نوع تقویم و سازنده فیلتر نموده و گزارشات لازم را ایجاد نمود.
 • جستجو در بین سالنامه های ایجاد شده:
  در صفحه مدیریت سالنامه ها می توان سالنامه های ایجاد شده را بر اساس عنوان و عنوان مستعار جستجو نمود.
 • مرتب سازی سالنامه های ایجاد شده:
  در صفحه مدیریت سالنامه ها می توان سالنامه های ایجاد شده را براساس معیارهای عنوان، نوع تقویم، زمان ایجاد و وضعیت به دو صورت صعودی و نزولی مرتب سازی نمود.
 • امکان تعیین تعداد سالنامه های نمایش داده شده در صفحه مرکز مدیریت سالنامه ها:
  لیست سالنامه ها ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت سالنامه ها، قابلیت صفحه بندی دارد. می توان توسط این آیتم مشخص نمود در هر صفحه چه تعدادی از سالنامه های ایجاد شده نمایش داده شوند.