• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

دموي نرم افزار پارس ساپورت

نسخه نمایشی(دمو) نرم افزار پارس ساپورت (ورژن جدید) در آدرس http://support.parsdemo.com قرار گرفته، شما می توانید برای مدیریت آن از مشخصات کاربری ذیل استفاده نمایید:

همچنین، نسخه نمایشی(دمو) نرم افزار پارس ساپورت (ورژن یک) در آدرس http://v1.support.parsdemo.com قرار گرفته، شما می توانید برای مدیریت آن از مشخصات کاربری ذیل استفاده نمایید:

توجه: تعدادی از امکانات موجود در نرم افزار پارس ساپورت در این نسخه نمایشی قابل مشاهده نیستند.