• English (English)
 • français (French)
 • Deutsch (German)
 • русский (Russian)
 • العربية (Arabic)
پرینت

تعرفه پارس ساپورت ورژن 1

قیمت های موجود در لیست زیر مربوط به ورژن یک نرم افزار پارس ساپورت می باشد.
 • بصورت پیش فرض تعداد 5 کارشناس (Admin) برای هر پکیج در نظر گرفته شده است (به این معناست که حداکثر 5 کارشناس میتوانند از سامانه استفاده کنند)، برای هر تعداد کارشناسان بیشتر، بر اساس جدول هزینه های مازاد (در پائین صفحه) محاسبه انجام می شود.
 • موجود در پکیج : موجود در پکیج
 • غیر قابل افزودن به پکیج : غیر قابل افزودن به پکیج
 • قابل افزودن به پکیج : قابل افزودن به پکیج

ردیف عنوان Standard Enterprise قیمت (ریال)
- - - قیمت پایه (ریال) 69.000.000 104.000.000 - - -
ماژول های اصلی
1 Ticket موجود در پکیج موجود در پکیج - - -
2 Chat غیر قابل افزودن به پکیج موجود در پکیج - - -
3 Knowledgebase موجود در پکیج موجود در پکیج - - -
4 News موجود در پکیج موجود در پکیج - - -
5 Help Management قابل افزودن به پکیج قابل افزودن به پکیج 36.000.000
6 Download قابل افزودن به پکیج قابل افزودن به پکیج 23.000.000
ویژگی ها، سامانه ها، خدمات و سایر ماژول ها
7 تعداد کارشناس (Admin)
5 5 - - -
8 سامانه دسترسی شیء گرا (Objective Permission) قابل افزودن به پکیج قابل افزودن به پکیج 65.000.000
9 SSL / TLS
غیر قابل افزودن به پکیج موجود در پکیج - - -
10 Remote Signin غیر قابل افزودن به پکیج موجود در پکیج - - -
11 تعداد زبان رایگان 1 1 - - -
12 لیست سیاه
قابل افزودن به پکیج قابل افزودن به پکیج 16.000.000
13 مدیریت واژه ها قابل افزودن به پکیج قابل افزودن به پکیج 14.500.000


[ سفارش آنلاین ] [ سفارش آنلاین ]
جدول هزینه های مازاد
ردیف عنوان شرح قیمت (ریال)
1 کارشناس هر 1 کارشناس 25% مبلغ کل
2 SEO-URL - - - 35% مبلغ کل
3 زبان هر 1 زبان 25% مبلغ کل
4 آموزش حضوری هر 1 ساعت
12.000.000
نکته:
 • سایر امکانات و ویژگیهای پارس ساپورت که در این تعرفه قید نشده اند، در تمامی نسخه ها پشتیبانی می شوند.
 • ورژن 1 نرم افزار پارس ساپورت ، پشتیبانی نداشته و در صورت ارتقاء به ورژن 2 قابل پشتیبانی می باشد.
تخفیفات و ملاحظات:
این محصول تنها در شرایط ذیل دارای تخفیف می باشد:
 • %100 رایگان برای موسسات و انجمن های خیریه و تشکل های مبارزه با بیماری های خاص
 • %15 تخفیف برای شرکت ها و موسساتی که در سال اول تاسیس می باشند (با ارائه روزنامه رسمی).
 • %3 تخفیف برای شرکت های همکار در زمینه اینترنت، شبکه و رایانه (با ارائه روزنامه رسمی که موضوع فعالیت شرکت/موسسه یکی از موارد فوق باشد).
pars support