• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

ویژگی Remote Sign in

ویژگی Remote Signin
ویژگی Remote Signin این امکان را فراهم می سازد تا کاربرانی که در پارس ساپورت ثبت نام کرده اند از سایتی دیگر امکان Sign in به کنترل پنل آن سیستم را داشته باشند.

فرض کنید یک وب سایت را قبلا بصورت Html و ساده راه اندازی کرده اید که دیتا بیسی ندارد و حال یک نرم افزار پارس ساپورت با امکان ثبت نام کاربران و ورود اعضا را تهیه کرده اید، با استفاده از ویژگی Remote Signin میتوانید این امکان را فراهم آورید تا افرادی که در ساپورت عضو هستند از طریق وبسایتتان نیز به کنترل پنل هلپ دسک خود دسترسی داشته باشند. کافی است یک فرم برروی وب سایت تعریف کنید و از آنجا به سیستم هلپ دسک ارتباط دهید .