• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ماژول آب و هوا (Weather)

سناریوی شماره (1):

من یک آژانس مسافرتی دارم ، لازم بود برای وب سایتم امکانی را فراهم کنم که مشتریان بتوانند در هر لحظه از آب و هوای شهرهای مختلف و همچنین آب و هوای چند روز آینده مطلع شوند، بعد از بررسی راه حلهای مختلف به این نتیجه رسیدم که از ماژول آب و هوا استفاده کنم. چون این ماژول کاملا نیاز مرا برآورده می کند.

سناریوی شماره (2):

من می خواهم در وب سایتم جهت اطلاع رسانی، آب و هوای امروز را نمایش دهم و به دلیل فضای کم می توانم فقط اندازه محدودی را به این قسمت اختصاص دهم و می خواهم فقط یک آیکون داشته باشم که آب و هوای آن لحظه شهر انتخابی مرا نشان دهد ، به راحتی با استفاده از ماژول آب و هوا و تنظیمات آن این امکان را در سایتم ایجاد کردم.

سناریوی شماره (3):

من مدیر یک موسسه آموزش خلبانی هستم، طبق قوانین تعبیه شده برای موسسه، قبل از هرگونه پرواز باید اطلاعات به روز آب و هوای منطقه و شهرستان های حومه را دریافت نمایم و اطلاع رسانی نمایم، جهت انجام این امر و دریافت اطلاعات به روز، از ماژول آب و هوا در سایتم استفاده نمودم و به راحتی اطلاع رسانی خود را امکان پذیر کردم.

کاربردها