• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ماژول آب و هوا (Weather)

ماژولی است که توسط آن مدیر سایت می تواند، آب و هوای مناطق مورد نیاز را در وب سایت نمایش دهد.
شما می توانید از 1تا 4 روز آینده را در تنظیمات آب و هوا برای نمایش انتخاب نمایید.
هرتعداد شهری که در نظر داشته باشید میتوانید انتخاب نموده و بوسیله ماژول نمایش دهید.
شما می توانید در بخش تنظیمات آب و هوا، گزینه " به صورت روزانه کش(Cache) شود." را فعال نمایید. در این صورت فقط یک بار در روز اطلاعات آب و هوا خوانده شده و ذخیره می گردد و دیگر هر بار که یک شهر را انتخاب می نمایید دوباره به روز رسانی انجام نمی شود.
بله، کافیست در بخش تنظیمات آب و هوا، گزینه مربوط به شرایط باد را فعال نمایید.
بر اساس انتخاب شما آب و هوا با مقیاس های سلسیوس و فارنهایت نمایش داده می شود.
بله، مرجع دریافت اطلاعات سرور سایت Yahoo می باشد.

کاربردها