• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ویژگی SEO URL

سناریوی شماره (1):

من در وب سایتم از ماژول هایی استفاده می کنم که دارای گروه بندی هستند و برایم خیلی مهم بود به یک نحوی ساختار مسیری که در ابزار صفحات- مسیر نقشه مشخص است در URL هم به همان صورت قابل مشاهده باشد تا وب سایتم از نظر SEO بهینه تر باشد. این ویژگی به من امکان آن را داد تا با استفاده از شاخه بندی به هدفم برسم و همراه با نام صفحه گروه مربوطه اش را نیز در URL ذکر کنم.

سناریوی شماره (2):

من سالها پیش مدیر وب سایتی بودم که طراح، قابلیت نامگذاری URL به زبان فارسی را برای آن قرارداده بود. صفحات سایتم در گوگل کاملا شناخته شده و دارای امتیاز بودند همچنین کاربران بخوبی این صفحات را بخاطر داشتند. برای راحتی کار، نرم افزار پورتال را خریداری کردم و با استفاده از این ویژگی توانستم همان صفحات را با عنوان های فارسی و محتویات قبل ایجاد کنم و رتبه گوگل و کاربرانم را حفظ کنم.