• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ماژول اخبار

سناریوی شماره (1):

من مدیر یک سایت دانشگاهی هستم، از انجایی که در واحد های دانشگاهی اخبارمهمی وجود دارند که نیاز است به روز در اختیار دانشجویان قرار بگیرد، از ماژول اخبار استفاده کرده ام، به راحتی با ایجاد خبرها، به صورت خودکار بخش اخبار آپدیت شده و جدیدترین خبرها در صدر اخبار قرار می گیرند و نیازی هم به مرتب نمودن خبرها به صورت دستی نیست.

سناریوی شماره (2):

مدیریت یک سایت خبری بر عهده من می باشد، در این سایت گروه های خبری بسیاری با تعداد خبرهای بالا وجود دارد، با وجود حجم بالای اخبار به دلیل اینکه میتوان به وسیله ماژول خبر و خاصیت گروه بندی خبرها، گروه های مختلف خبری را از یکدیگر تفکیک کرده و اخبار تفکیک شده بر اساس گروه های خبری را در صفحات نمایش داد، به راحتی سایت را در کنترل داشته و مدیریت می کنم.

سناریوی شماره (3):

من فعالیتهای شرکتم را به روز در بخش اخبار شرکت وارد می کنم و به دلیل اینکه برایم اظهار نظر کارمندان و کارشناسانم روی این فعالیت ها اهمیت خاصی دارد، امکان نظر سنجی توسط ایشان را روی اخبار ایجاد کردم و بدین وسیله از نظرات آنها باخبر شده و از آنها استفاده می نمایم و نیز خود کارمندان هم در تعامل با بخش های مدیریتی و نظرات یکدیگر قرار می گیرند و همچنین آنها را در رای گیری نسبت به فعالیتهای مذکور شرکت می دهم و از این راه، راهکارهای خوبی جهت اداره امور خواهم یافت.

سناریوی شماره (4):

من قصد داشتم اخبار مختلف را از سایت های خبری در سایت خود نمایش دهم، اما میخواستم فقط خلاصه ای از خبر را در سایت خود داشته باشم و با دادن آدرس مستقیم سایت خبری به کاربر، وی را به سایت مذکور ارجاع دهم، با استفاده از ماژول اخبار به راحتی این امر امکان پذیر بوده و من را به هدفی که میخواستم رساند.

کاربردها