• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول ماژول دانلود (Download)

شما هر نوع فایلی را می توانید جهت دانلود روی سایت خود با استفاده از این ماژول قراردهید.
بله، کافیست شما با استفاده از ماژول گروه بندی ماژول ها، گروه های مختلف خود را ایجاد نمایید و هنگام ایجاد هر دانلود آن را در گروه خاصش قرار دهید.
بله در قسمت شرح، می توانید توضیحات مربوطه را وارد نمایید و نیز در قسمت سیستم عامل های سازگار و پیش نیازهای سیستم می توانید اطلاعات مربوطه را وارد نمایید.
این حجم توسط مدیر در بخش مدیریت سیستم- تنظیمات فایل ها قابل تنظیم است، حداکثر حجم فایل 10 مگابایت می باشد.
بله، با استفاده از امکان تخصیص برچسب(به شرط داشتن ماژول مدیریت برچسب ها) می توانید این ارتباط را ایجاد نمایید.

کاربردها