• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ماژول مقاله (Article)

سناریوی شماره (1):

من یک موسسه آموزش از راه دور دارم، برای ارائه مطالب آموزشی به دانشجویان دچار مشکل شده بودم، تا اینکه با استفاده از ماژول مقالات توانستم مطالبم را به عنوان مقاله در سایت قرار بدهم و حتی مستنداتی را هم که مورد نیاز دانشجویان بود در قسمت "فایل" قرار دادم که بتوانند دانلود نمایند.

سناریوی شماره (2):

من یک سایت آموزشی مطالب پزشکی دارم و میخواستم تحقیقاتم را روی سایت قرار بدهم و همکارانم نیز پس ازخواندن آنها نظرات خود را ابراز نموده و من را در جهت تکمیل تحقیقاتم یاری برسانند، در نتیجه مطالب و تحقیقاتم را در قالب مقالات روی سایت قرار داده و امکان نظرسنجی را نیز به وسیله ماژول نظر سنجی ایجاد نمودم و از این فرصت در جهت پیشبرد پروژه تحقیقاتی ام استفاده نمودم.

سناریوی شماره (3):

من یک سایت دارم که در آن مطالب تخصصی مربوط به رشته عمران را قرار میدهم، در میان مطالبم ممکن است مطلبی را از یک مقاله برداشت نموده باشم و یا در جایی دیگر برخی از اصطلاحاتی که به کار برده ام از اصطلاحات تخصصی رشته ام باشد و جهت اطلاع کاربرانی که نسبت به معنی این اصطلاحات اگاهی ندارند، احتیاج باشد به مقاله ای ارجاع داده شوند. در جهت رفع این نیازها از ماژول مقاله استفاده نموده ام و در میان مطالبم هرجا چنین نیازی بود، به مقالاتی که با استفاده از ماژول مقاله ایجاد کرده ام، لینک داده ام. .

کاربردها