• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

نحوه محاسبه برنامه نویسی سفارشی

برنامه نویسی سفارشی

در برخی موارد مشتری درخواست امکان و سفارشی را دارد که توسط نرم افزار ارائه شده انجام پذیر نیست و می بایست تیم نرم افزاری نسبت به تحلیل و پیاده سازی این امکان اقدام نمایند. برنامه های سفارشی شامل هزینه هایی است که جهت اطلاع و آگاهی مشتریان عزیز نحوه محاسبه آن به صورت تفصیل توضیح داده شده است.
نحوه محاسبه برنامه های سفارشی مشتری از نظر زمان و قیمت


مرحله تشخیص و نیاز سنجی

در این مرحله خواسته های مشتری با انواع خدمات ارائه شده توسط شرکت مقایسه و نیازسنجی می شود. در این مرحله مشتری خواسته های خود را می بایست به صورت کتبی از طریق تیکت به بخش فروش اعلام نماید تا بررسی و ارزیابی بر اساس آن صورت پذیرد.
در بیشتر مواقع برای ارزیابی و درک صحیح از درخواست مشتری جلسه ای با حضور کاربر، مسئول فنی نرم افزار، کارشناس فروش و مدیر فروش برگزار می شود. تا کاربر تمامی خواسته ها و نیازهای خود را به صورت کاملاً شفاف توضیح دهد و هرگونه سوال و جواب انجام پذیرد تا کاملاً مشخص شود که سفارش مشتری چیست.
پس از آن واحد فروش با بررسی درخواست مشتری و تطبیق با محصولات شرکت، درخواست را به عنوان یک درخواست سفارشی تشخیص و جهت اعلام زمان اجرا و پیاده سازی به واحد نرم افزار ارسال می نماید.
مدیربخش با بررسی درخواست مشتری و با توجه به برنامه های واحد نرم افزار و تعیین نیرو های تحلیل، برنامه نویسی و کنترل کیفی جهت اجرای برنامه سفارشی مشتری، مدت زمان اجراء و زمان نهائی تحویل پروژه را به واحد فروش اعلام می نماید.
قابل ذکر است که این زمان اعلام شده توسط تیم نرم افزار، خواسته های فعلی مشتری بوده و چنانچه پس از شروع کار، مشتری خواستار منتفی شدن بعضی از نیازهای درخواستی گردد، متأسفانه این امکان وجود نخواهد داشت.
بنابراین زمان و هزینه اعلام شده به کاربر فقط برای نیازهای حال حاضر ایشان بوده است و چنانچه کاربر بخواهد موارد درخواستی را بیشتر از موارد مطروحه افزایش دهد مستلزم وقت و هزینه بیشتر خواهد بود. شایان ذکر است تیم تحلیل در خصوص برخی تغییرات جزئی انعطاف پذیر خواهد بود.


عوامل دخیل در تعیین قیمت سفارشات

انجام پروژه سفارشی برای شرکت هزینه بر است و هزینه هایی را به شرکت تحمیل می نماید که از دید بسیاری از کاربران پنهان مانده است. برای نهایی شدن یک پروژه مواردی دخالت دارد که در زیر به آن اشاره شده است.

  • هزینه حقوق و دستمزد کارشناسان
  • هزینه های اداری شرکت شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، اینترنت، پهنای باند، آب، گاز، شارژ، تلفن ، برق، تعمییرات ، مایحتاج آبدارخانه و ...خواهد بود.
  • سود شرکت

برای آگاهی از میزان هزینه بری موارد فوق، در زیر هر یک از موارد به صورت مستقل توضیح داده شده است.


محاسبه هزینه حقوق و دستمزد:

پارس ديتا در ارائه محصولات، استانداردهای جهانی را رعايت کرده است و در برنامه نويسی از سيستم روش نوين برنامه نويسی (extreme programming) که مخفف آن XP می باشد، استفاده کرده است.
استفاده از اين استاندارد مستلزم آن است در مرحله برنامه نويسی دو نفر کارشناس برنامه نويسی به طور همزمان بر روی پروژه کار کنند، پارس دیتا دو نفر تحليل گر را نیز به طور همزمان برای انجام پروژه در نظر می گیرد. در اتمام اين بخش از کار سفارش به تاييد مدیر بخش نرم افزار رسيده و در نهايت برای بررسی نهائی به واحد کنترل کيفيت ارجاع می گردد. (هدف اساسی و مهم استفاده از اين روش ، کاهش ريسک است که اگر مشکلی برای يکی از کارشناسان ايجاد شود کار پروژه متوقف نخواهد شد.)
شایان ذکر است در مرحله تحلیل جلسه ای بین تحلیل گران با مشتری برگزار می شود و تحلیل گران پس از بررسی نیاز مشتری، پروتوتایپ (شبیه سازی) آنرا آماده و پس از تائید نهائی مشتری به واحد برنامه نویسی ارجاع خواهند داد. پروتوتایپ به صورت پرینت شده می باشد و کاربر می بایست نسبت به تائید و امضاء آن اقدام نماید. به عبارتی دیگر پروتوتایپ به صورت مکتوب ارائه و با امضاء و تائید کاربر به واحد برنامه نویسی ارسال می شود.
پس از تاييد بخش کنترل کيفيت سفارش به کاربر تحويل داده ميشود.


نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس استاندارهای Xp:

هزینه ای که هر تحلیلگر و برنامه نویس در طول یک روز به شرکت تحمیل می نماید به شرح ذیل خواهد بود:

  • حقوق ماهیانه کارشناس: 15.000.000 ریال
  • بیمه، سنوات، عیدی، پاداش در یک ماه: 5.820.000 ریال
  • تعداد روز کاری در ماه: 23 روز (2/5 مرخصی - 4 روز تعطیلی - 30 روز ماه)


حقوق ماهیانه هر کارشناس (ریال)
15.000.000
بیمه ، سنوات ، عیدی، پاداش در یک ماه 5.820.000
هزینه نهائی کارشناس در ماه (ریال) 5.820.000 + 15.000.000 = 20.820.000
هزینه هر کارشناس در روز (ریال) 20.820.000 / روز کاری 23 = 905.000با توجه به انجام درخواست سفارشی توسط دو کارشناس بر اساس استاندارد XP ، هزینه تحمیل شده به شرکت در روز برابر خواهد بود با:هزینه هر کارشناس در روز (ریال) 905.000
تعداد کارشناسان 2 کارشناس
هزینه تحمیل شده به شرکت در روز (ریال) 905.000 * 2 = 1.810.000


مورد ديگر در محاسبات هزينه حقوق، حقوق مدیر بخش نرم افزار می باشد که چنانچه ايشان به صورت نيمه وقت (1/2) بر روی پروژه نظارت کنند و اگر متوسط حقوق ماهيانه مدیر بخش نرم افزار 25.000.000 ريال در نظر گرفته شود، برآورد هزينه انجام موارد سفارشی در محصولات به صورت زير خواهد بود.

حقوق و دستمزد مدیر بخش نرم‌افزار:حقوق ماهیانه مدیر بخش نرم افزار (ریال) 25.000.000
بیمه + سنوات، عیدی، پاداش (ریال) 8.200.000
حقوق مدیر بخش نرم افزار در ماه (ریال) 25.000.000 + 8.200.000 = 33.200.000
حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال) 33.200.000/23= 1.440.000


با توجه به نظارت نیمه وقت مدیر بر روی انجام سفارش مشتری حقوق نهایی مدیر برابر خواهد بود با:حقوق نهایی مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال) 1.440.000/2= 720.000با توجه به موارد ذکر شده، حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه مبلغ 2.530.000 ریال می باشد.حقوق کارشناسان تحلیل و برنامه نویسی در روز (ریال) 1.810.000
حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال) 720.000
حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال) 1.810.000 + 720.000 = 2.530.000


هزینه های اداری

تأمین فضای مورد نیاز برای کارشناسان، هزینه فراهم کردن فضای کار، اینترنت، پهنای باند، آب، برق، گاز، تلفن، شارژ، ملزومات دفتری، آبدارخانه و ... که روزانه به طور متوسط 500.000 ریال در نظر گرفته می شود.
با توجه به هزینه های اداری تا این مرحله هزینه تحمیل شده به شرکت برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه 3.030.000 ریال می باشد:حقوق کارشناسان در روز (ریال) 2.530.000
هزینه اداری در روز (ریال) 500.000
حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال) 2.530.000 + 500.000 = 3.030.000

با توجه به موارد مطرح شده فوق, بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی, محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست سفارشی به شرکت به صورت زیر خواهد بود.X :هزینه های اداری + هزینه حقوق و دستمزد کارشناسان و مدیر بخش
Y: تعداد روز مورد نیاز برای اجراء
XY: هزینه ماژول سفارشی


مبالغ فوق جمع هزینه ماژول سفارشی می باشد و چنانچه درآمد شرکت از محل ماژول سفارشی را 15% هزینه شرکت در نظر بگیریم، قیمت تمام شده ماژول برای مشتری برابر است با:


هزینه تمام شده ماژول = (15 % سود شرکت + XY)

برای درک بهتر مثالی می زنیم:
انجام سفارش مشتری 20 روز کاری زمان نیاز دارد، هزینه سفارشی سازی آن برابر خواهد بود با:


هزینه اداری + هزینه کارشناسان در روز (ریال) 3.030.000
تعداد روز 20
سود شرکت (ریال) 15%
هزینه تمام شده ماژول (ریال) 69.690.000 = 15% + 60.600.000 = 20 روز × 3.030.000نحوه پرداخت:

پس از بررسی زمان اجرای سفارش مشتری و مشخص شدن هزینه انجام سفارش، پرداخت مشتری به صورت زیر انجام خواهد شد:
- 25% از مبلغ کل در هنگام عقد قرارداد دریافت می شود.
- 40% پس از تائید مستندات پروتوتایپ (شبیه سازی) قبل از پیاده سازی توسط واحد Development
- 35% در زمان تحویل پروژه


با انجام سفارش توسط پارس دیتا، دقیقاً همان چیزی که در ذهنتان هست را بدست خواهید آورد.

موارد اختیاری:

A: راهنما
محاسبه راهنما (مانند توضیحات و Sub Title - زیر نویس) :
چنانچه مشتری در شروع مراحل آغاز کار سفارشات، نياز خود به راهنما را اعلام کند، 15% به هزینه نهایی و 15% به زمان اعلام شده برای تحويل سفارشات اضافه ميگردد.
نکته: چنانچه مشتری پس از اتمام کار به نياز خود مبتنی بر راهنما پي برد، به علت اينکه پروژه به اتمام رسيده است و مراحل کار انجام شده است و نياز به کار مجدد بر روی همان پروژه دارد زمان و هزینه محاسبه شده برای مشتری 25% زمان و هزینه اجراء خواهد بود.

B: آموزش
هزينه آموزش به صورت زير در نظر گرفته می شود:
- آموزش تا 60 روز پس از تحويل:
برای هر روز کاری 3 دقيقه آموزش لحاظ می گردد و هزينه هر ساعت آموزش در محل شرکت 1.000.000 ريال و هزينه هر ساعت آموزش در محل مشتری 1.500.000ريال محاسبه می گردد.

قابل ذکر است که هزينه های فوق برای آموزش در تهران می باشد و در ساير نقاط کشور مستلزم هزينه رفت وآمد و اقامت می باشد.