# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 گروه مهندسين فراصدر یزد فرید وکیلی 03537267717-03537267718 03537267717 یزد یزد
2 شرکت نگین گستران محاسب ahmad ali kalantari 03537267047 يزد يزد