# نام شرکت نام مدیر تلفن دورنگار استان شهر
1 آریا وب مهدی قربانی 02188580229-02188580230 02144853065 تهران تهران
2 آواپرداز اميد محسنی 09121719133 02188729013 تهران تهران
3 شرکت توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات راهکار مفیدپرداز بهنام پورصنعتی 02122523565-02122523548 02124521864 تهران تهران
4 مهندسين و طراحان هاماوران آسيا مسعود تکیه 09122183094 --- تهران تهران
5 شرکت فلات رایانه پارسیان محمد امین امیران 02122117885 02122117895 تهران تهران
6 سلام جوان رايا محسن صفري موحد 02144030183 02144030184 تهران تهران
7 Iran Neda Payam Benyamin 02166933238 02166435334 تهران تهران
8 Namabazar Company Ali Reza Shayesteh 02188313505 تهران تهران
9 Taghbostan Information Technology Mohammad Javad ْGhahri 02188471434 02188471434 تهران تهران
10 مهرین دیزاین فريد مهرين 02126408976 02126408977 تهران تهران
11 Shaar LTD Hossein Jebelli 02188504246 تهران تهران
12 روبان چاپ يگانه سهرابي 02188697492 02188697493 تهران تهران
13 بسپار سيد مرتضي موسوي سپهر 09122204073 تهران تهران
14 Nojan IT شهروز يوسفي 02144015918 02144009256 تهران تهران
15 آینده یاوران داده های امن هومن تصدیقی 02144465795 02144460148 تهران تهران
16 Nik Rayaneh Mohammad Nikfazan 02177923322 02177923322 تهران تهران
17 Bastanrayanehasia Mohammadreza Khorsandi Jou 02188795346 02188795346 تهران تهران
18 Ab84-Irnic امير بلوچستانی 021887332853-02188732778 02188732853 تهران تهران
19 Dynamic Echo Cycle Ltd. Mahmoud Hashemzadeh 02188507132 02188507133 تهران تهران
20 جهان افزار نوین (Ja67-Irnic) عمیم سیاح 02188507132 02188507133 تهران تهران
21 PRP Pouya Andalib 02188441318 02188441318 تهران تهران
22 Zaviyeh Co. Zaviyeh Co. رهسپار ( Gr79-Irnic ) 02177500727 02177656226 تهران تهران
23 رسانه جهاني سپهر ( Sg58-Irnic ) بهاره اصل شیرین 02188501730-02188501731 02188280332-02144270630 تهران تهران
24 سليك سيستم فرزان فرنودفر 09123010087 02177503703 تهران تهران
25 Electro Pardazesh Company Hatef Rostamkhani 09358202366 09358202366 تهران تهران
26 پارساسافت-نرم‌افزاري پارسا حميدرضا تركمان 02166965370-02144260918 02166965369 تهران تهران
27 کارنیک Adel Alasvand 02188324626 02188536236 تهران تهران
28 دنا لاین علی روانمهر 02188580228 02188575396 تهران تهران
29 شرکت شایان طرح آریا Mojtaba Torkian 02188942846-02188942848 02188942848 تهران تهران
30 کارا دیتا بهراد خدايار 02144488689 02144488719 تهران تهران
31 ایده پرداز آبتین مهدی شمسی 02188917796 02188937169 تهران تهران
32 آسیا ماتریس آرش جوریکی 09122044145 02166753784 تهران تهران