# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی پیام بلوچ شهرام ریگی حسین آبادی 05432434399 - 05433330885 - 05432223330 05432434399 سیستان و بلوچستان زاهدان
2 سیستم کاوی شرق محمد علی کیخواه نژاد - رضا فرهمندیان 05433221672 05433221672 سیستان و بلوچستان زاهدان