# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 نگارستان هنر معاصر اميد بهنامی 02833687778 02833687778 قزوين قزوين
2 سامانه ارتباطات قاصدک محمد مهدى آهنى ها 02833691000 02833691000 قزوین قزوين
3 آروين رايان ارتباط فرهمند آريا شكوه 02833362392 – 02833362391 02833362393 قزوین قزوين