# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 رایانه گستر فرزانگان رضا کلاهدوز 06132202975 06132202920 خوزستان اهواز
2 مهندسين شبكه افزار سايان حمزه حسيني 06133333215-06133333216 06133386011 خوزستان اهواز
3 تجارت پردازان الکترونیک مانی طاحونه چی 06132230370 06132230370 خوزستان اهواز
4 MAHMOUD SHAHZADEH MAHMOUD SHAHZADEH 06134453208 06134453208 خوزستان اهواز