# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 همراه دوم سيد حسام‌الدين قريشي‌زاده 08337200009 08337229671 کرمانشاه كرمانشاه
2 بیمارستان امام رضا شهاب امیری 08338212111 08338259400 كرمانشاه كرمانشاه
3 ونوس رایانه فرشاد باقريان 08337230918 08337230910 کرمانشاه كرمانشاه