# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 نیک رایان پارسیان ( Nik Rayan Parsian ) Yaser Taheri Nr61-Irnic 03443238909 02189781444 کرمان سیرجان
2 فن آوران آتبین کارمانیا شهراد اخگر 03935238839 03935238849 كرمان رفسنجان