# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 نقش آوران ايلام امروز مهدي شريفی راد 08432229700 08432229700 ایلام ايلام
2 فني مهندسي ماداكتو پردازش غرب عظيم خيرانديش 08425226401 08425226401 ایلام دره شهر