# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 آتروپاتگان كاسپين امير سروي 01333228561 01333228561 گیلان رشت
2 رایالپ تاپ ( Hj61-Irnic ) حسین جهانی فرد 01342539990 01342543143 گیلان لنگرود