# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 Zeus مرتضی امينی مقدم (Ma193-Irnic) 07132330828 07132330828 فارس شيراز
2 *** فـــر ا ز نـــت *** FARAZNET.NET افشين صفرپور 07132279260 07132336687 فارس شيراز
3 کاوش نت پویا روزبه جوان 07132318746 07132318713 فارس شیراز
4 پویا رایانه دنا (prd-co) محمد کاظم صادقی 07132262770 07132270557 فارس شيراز
5 Mehr Pars Co محمد رضا فلسفی 07136474668 07136474669 فارس شيراز
6 Khademsadegh Studio Mahmoud Khadem Sadegh 07132279213 07132279213 فارس شیراز
7 برند باران هادي خباز نوري 07136312345 02166698486 فارس شیراز