# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 فرآیند پرداز پارس ( سهامی خاص ) ابوالفضل زارع 03615318860 03615318865 اصفهان کاشان
2 هیربد مشاور آرین حمید رضا کریم پور 03136698658 03136698658 اصفهان اصفهان
3 شركت فن آوری اطلاعات نوین اكبر مختاري 03323229919 03323229918 اصفهان رضوانشهر
4 شيواپيام مهرگان حسين صادقپور 03624249192 03624243220 اصفهان نطنز