# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 فن آوران خلیج فارس شهین فلاحی 07733558031 07733558031 بوشهر بوشهر
2 DAMnetting Mohammad Hassan Mostafavi 07733558031 07733555323 بوشهر بوشهر