# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
2 مجتمع فنی تبريز غفور غفوری 04133366260 04133371250 آذربایجان شرقی تبريز
3 Sana Computer Inc Ali Moutab 04135233437 04135238877 آذربايجان شرقي تبريز
4 وب آفرينان ميانه آرش سرچمي 04232242000 04232247019 آذربایجان شرقی ميانه
5 سهند‌افرازنت شاهرخ جلیلی 04212243553-04213255500 04213250326 آذربایجان شرقی مراغه
6 Raqam Sazan Co. Mohammad Reza Aslpour 04133368771 04133348561 آذربایجان شرقی تبريز
7 آدلی شبکه ارس چنگیز رستمی شجاعی 04923023677 - 02144823579 04923023677 - 02144823579 آذربایجان شرقی جلفا