# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 پگاه اندیشان پویا نادر قشلاقی 04433448532 04432237439 آذربايجان غربي اروميه