# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 پارس‌آنلاين اردبيل مهدي معصوم‌زاده 04533241302 04533242624 اردبیل اردبيل
2 نمایشگاه های بین المللی جاده ابریشم سینا قاضی 04533714410 اردبیل اردبيل