# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 رستانگار احسان یاراحمد 02634406334 02634459983 البرز کرج
2 شرکت همگام رایانه سومار امیر حسینی 02634416418 02634416418 البرز کرج
3 شرکت فنی مهندسی آپادانا حسين علي پناهي 09192971130 البرز کرج